مشاوره تحصیلی (حوزه و دانشگاه )

مشاوره تحصیلی (حوزه و دانشگاه )

با توجه به این که ترم سوم در حال اتمام و ترم بعدی در حال شروع است و تقریبا دو سال از عمرم را صرف رشته مهندسی برق کرده‌ام، آیا انصراف از این رشته توصیه می‌شود؟ با توجه به این که حوزه در سال دیگر پذیرش جدید شروع می‌کند و در آن سال، سنم حدود 21 سال می‌شود و

شهر جواب ـ برای انصراف از دانشگاه عجله نکنید تا بتوانید تصمیم قاطعی در این باره بگیرید. جوانب کار را با دقت بیشتر بررسی کنید.

بعد از قبولی در رشته پزشکی متوجه شدم که دید جامعه نسبت به پزشک عمومی خیلی بد است. فکر می کنن پزشک عمومی هیچی بارش نیست ولی ما7 سال درس خوندیم و در بیمارستان زحمت کشیدیم

شهر جواب ـ طبیعی است که همه افراد برخورد یکسانی نخواهند داشت. مثلا ممکن است کسی که از شما پایین‌تر است فقط جنبه اول مسئله یعنی بالاتر بودن قضیه را ببیند و کسی که از شما بالاتر است یا مثلا توانایی شما را بیشتر از چیزی می‌بیند که در آن هستی یا ... ، جهت دوم قضیه یعنی انتظار پیشرفت را می‌بیند و مطابق همان توصیه یا نقدی به شما می‌کند. در چنین شرایطی شما باید جنبه مثبت قضیه را ببینی تا از حرف یا برخورد ایشان ناراحت و دلخور نشوی.