کار وتحصیل

پرسش:

 

من فردی متأهل هستم که در یک اداره استخدام رسمی شده ام، حال قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را دارم. در شهر ما رشته مد نظر من وجود ندارد و برنامه کلاسی دانشگاه های شهرهای دیگر در این مقطع، پنج روز در هفته است.

 

امکان استفاده از مرخصی برای ادامه تحصیل وجود ندارد؛ زیرا کل مرخصی من در یکسال، فقط کفاف شش هفته کلاس را می دهد.

 

اداره ما هم مأموریت آموزشی را کلاً ممنوع کرده است، حال من چگونه می توانم هم سر کارم باشم و هم ادامه تحصیل بدهم؟ چه راه های قانونی وجود دارد؟

 

 

 

پاسخ:

 

باتوجه به اینکه شما ازدواج کرده اید و متأهل هستید، مسئولیت ادارۀ زندگی بر دوش تان می باشد و باید هزینه های آن را تأمین کنید؛ طبیعتاً در این شرایط حفظ موقعیت شغلی تان در اولویت نخست شما قرار دارد و ادامه تحصیل در اولویت بعدی تان قرار خواهد داشت. ضمن اینکه از آنجا که شما شاغل هستید، هر گونه فعالیت جنبی شما تابع ضوابط و مقررات شغلی تان می باشد؛ چون شما نسبت به آن تعهد دارید.

 

 

 

البته این حق شماست که ادامه تحصیل دهید و از دانش و تجربه تان برای بهبود وضعیت شغلی تان و نیز استفاده از مزایای شغلی آن استفاده کنید؛ منتها از آنجا که برای ادامه تحصیل با محذوریت و محدودیت هایی روبرو هستید؛ بهتر است این هدف تان را از روش های دیگر تحصیل دنبال کنید و به صورت غیرحضوری و مجازی ادامه تحصیل دهید تا خللی به کار و شغل تان وارد نشود.

 

 

 

امروزه در برخی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شرایط تحصیل به صورت مجازی و غیرحضوری دایر شده است؛ ضمن اینکه شما می توانید در دانشگاه های پیام نور که عمدتاً به صورت غیرحضوری می باشد و یا در برخی دانشگاه های غیردولتی، علمی ـ کاربردی، آزاد اسلامی، موسسات و سایر مراکز آموزش عالی و... که شرایط بهتری برای ادامه تحصیل کارمندان و کارکنان مراکز دولتی و غیردولتی فراهم می باشد ادامه تحصیل دهید تا خللی در کارتان ایجاد نشود و همزمان بتواند هم ادامه تحصیل دهید و هم به کار و شغل تان ادامه دهید.

 

 

 

در این مراکز آموزشی عمدۀ کلاس ها و فعالیت های آموزشی در روزهای تعطیل برگزار می شود و این برای ادامه تحصیل کارمندان و کارکنان فرصتی بسیار مناسبی که همزمان با کار بتوانند ادامه تحصیل هم بدهند.

 

 

 

اگر در دانشگاه هایی که به صورت مجازی و غیرحضوری دانشجو می پذیرند، امکان ادامه تحصیل دارید، اما رشته مد نظرتان در آن دانشگاه ها وجود ندارد؛ در این شرایط به نظر می رسد تنها راهی که برای شما باقی می ماند، این است که اگر واقعاً قصد ادامه تحصیل و استفاده از مزایای شغلی آن را دارید، در رشته ای غیرمرتبط و نزدیک به رشته تحصیلی تان و یا سایر رشته های دیگر که بدان نیز علاقه مند هستید و در شهر شما امکان تحصیل در آن به صورت غیرحضوری وجود دارد، ادامه تحصیل دهید و مدرک آن را کسب کنید تا با ارتقای مدرک تحصیلی و کسب مدرک بالاتر لااقل از مزایای شغلی آن استفاده کنید.

 

 

 

شاید بعداً در مقطع دکتری موقعیت بهتری برای ادامه تحصیل برای تان فراهم گردد و بتوانید در همان رشته اصلی خودتان ادامه تحصیل دهید.

 

بدون تردید، واحدهای درسی و کلاس های دوره دکتری نسبت به دورۀ کارشناسی ارشد کمتر بوده و امکان ادامه تحصیل برای کارمندان و کارکنان بیشتر فراهم می باشد.

http://askdin.com/comment/1041272#comment-1041272