مدارج علمی در حوزه علمیه

پرسش:
می خواستم بدانم معادل مدرک دیپلم و فوق دیپلم و ... در حوزه علمیه (آموزش بلند مدت، برادران) چگونه هست؟

 

پاسخ:
روال مدارج علمی در حوزه های علمیه از مقطع فوق دیپلم شروع می گردد؛ به این شکل که طلبه، بعد از سپری کردن سطح یک حوزه که معمولا شش سال طول می کشد؛ مدرک علمی سطح یک را اتخاذ می کند؛ که معادل فوق دیپلم قلمداد می شود.
بعد از اتمام پایه ششم؛ سه سال تحصیلی را ادامه داده و پایه نهم را تمام می کند، بعد از اتمام؛ مدرک علمی سطح دو که معادل لسان