مدارج علمی در حوزه علمیه

پرسش:
می خواستم بدانم معادل مدرک دیپلم و فوق دیپلم و ... در حوزه علمیه (آموزش بلند مدت، برادران) چگونه هست؟

 

پاسخ:
روال مدارج علمی در حوزه های علمیه از مقطع فوق دیپلم شروع می گردد؛ به این شکل که طلبه، بعد از سپری کردن سطح یک حوزه که معمولا شش سال طول می کشد؛ مدرک علمی سطح یک را اتخاذ می کند؛ که معادل فوق دیپلم قلمداد می شود.
بعد از اتمام پایه ششم؛ سه سال تحصیلی را ادامه داده و پایه نهم را تمام می کند، بعد از اتمام؛ مدرک علمی سطح دو که معادل لسانس یا همان کارشناسی می باشد؛ دریافت می کند.
منتها کیفیت دریافت مدرک علمی سطح سوم حوزه علمیه با سپری کردن پایه دهم حوزه و نوشتن پایان نامه علمی و دفاع با نموه قبولی می باشد؛ این مدرک معادل فوق لسانس می باشد.

اما اخذ مدرک علمی  سطح چهار که همان معادل مدرک دانشگاهی دکتراست؛ به این صورت قابل اخذ می باشد؛
طلبه بعد از اتمام پایه دهم حوزه؛ چهار سال باید در مباحث دروس فقه و اصول حوزه علمیه؛ به صورت داوطلبانه شرکت کند و بعد از اتمام هر دوره که یک سال می باشد، برای آزمون ثبت نام می کند؛ کیفیت امتحان هر کدام (یعنی درس فقه و اصول) به صورت جداگانه و به شکل مصاحبه علمی برگزار می گردد، مواد آزمون؛ از همان تقریرات متن از بیانات استاد و مطالب حواشی مرتبط با بحث می باشد که طلبه باید نمره بالاتر از چهارده را اتخاذ بکند. بعد از موفقیت در آزمون شفاهی دروس فقه و اصول (که تعداد آزمونها هشت مورد می باشد) نوبت به نوشتن یک پایان نامه علمی می باشد که بعد از دفاع و کسب نمره قبولی؛ مدرک علمی سطح چهار (معادل دکترا) اعطاء می گردد.

 http://askdin.com/comment/1039130#comment-1039130