دین و حقوق بشر

دین و حقوق بشر

خداوند برای حقوق ضایع شده فرزندان چه کار خواهد کرد؟

شهر جواب ـ یکی از چیزهایی که در قرآن و روایات مورد تأکید قرار گرفته است، احترام به پدر و مادر است. خداوند احترام و نیکی به والدین را در کنار پرستش و عبادت خود ذکر کرده است و می‌فرماید: «وَ قَضى‏ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْسانا»؛ پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد! و به پدر و مادر نيكى كنيد.