تاریخ خلفا

تاریخ خلفا

نامه ای که در بحار الانوار ادعا شده که توسط عمر به معاویه نوشته شده است و عمر در آن اعترافاتی کرده است، چه حدی اعتبار دارد؟

نامه ای که در بحار الانوار ادعا شده که توسط عمر به معاویه نوشته شده است و عمر در آن اعترافاتی کرده است، چه حدی اعتبار دارد؟

شهر جواب ـ این نامه در بحار الانوار آمده علامه مجلسی در ابتدای این روایت آورده که این حدیث را از شخص فاضلی در مکه شنیده، اما اشاره ای به نام آن شخص نمی کند.

در حدیثی، آمده که مغیرة بن شعبه،‏ پیش عثمان که در محاصره بود ـ آمده و گفت: ای امیرالمومنین! این جماعت بر ضد تو اجتماع کرده‌اند، بنابراین اگر مایلی برو به مکه، یا اگر می‌خواهی از دیوار خانه‌ات دری برایت باز می‌کنیم تا از آن جا به شام بروی، و در آن جا معاوی

شهر جواب ـ بر فرض صحت حدیث، به نظر می‌رسد عبدالله بن زبیر باشد چرا که: اول: در بعضی از منابع پیشنهاد دهنده به عثمان عبدالله بن زبیر است نه مغیره. دوم: گزارشات دیگری است که در صورت صحت مصداق آن به جز عبدالله بن زبیر بعید است. در امتاع الاسماع گزارشی آمده که کسی به ابن زیبر قریب به همین مضامین را می‌گوید و از وی می‌خواهد که شخص مورد نظر رسول خدا او نباشد. و سوم: در بعضی از گزارش‌ها اسم او عبدالله آمده است.