تحدي قرآن

تحدي قرآن

در تحدی قرآن داور چه کسی است؟

شهر جواب ـقرآن می گويد" وادعو شهداءکم" یعنی شما که مدعی هستین با کسانی که میگويند قرآن معجزه است در يك دادگاه بشینین و قاضی این دادگاه هم قاعدتا نباید مسلمان باشد.خوب اگر مسلمان نباشد یعنی قرآن رو به عنوان معجزه قبول ندارد اگر هم مسلمان باشد که اصلا نمی تواند قاضی باشد.

آیا با متون ادبی غیرعربی می توان با قرآن تحدی کرد؟

شهر جواب ـ

بگو اوست خدای عزوجل ۱ خدایی که طاعتش موجب قربت است ۲ و شکرگزاری اش مزید نعمت ۳ پس خدا را انچنان که شایسته است عبادت کن و زکات بده ۳ و کافران را نزدیک است طعامی تند و فلزات گداخته
خدا میفرماید در مثل اوری از جن و انس کمک بگیرید اینجا هم بنده از سعدی کمک گرفتم
مولفه ها و معیار های مثلیت بنده فقط فصاحت است و بلاغت همان طور که میدانید در تمام سور قران وجوه اعجاز یکسان نیست و در بعضی فقط فصاحت و بلاغت اعجاز است و در بعضی دیگر بیشتر.

آیا آوردن مانند قرآن امکان پذیر است؟

شهر جواب ـقرآن می فرماید :(قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القران لایأتون بمثله )
در ادبیات کلا چنين چیزی راجع به هیچ جمله ای امکان ندارد ، یعنی امکان ندارد کسی بتواند جمله اي مانند یك جمله دیگر بیاورد که مفهوم آنرا داشته باشه كلماتش از ان جمله مبنا اقتباس نشده باشد ، تمام آرایه هایي که در ان به کار رفته در اون جمله هم به کار رفته باشد ، تمام نظمی که ان جمله دارد این جمله هم داشته باشد ، راجع به شعر هم همین صدق می کند.

آیا حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) نمی‌تواند جواب تحدی قرآن کریم را بدهد؟

شهر جواب ـ کلمات و سخنان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از جهت محتوا بسیار ارزشمند است. همان طور که اشاره کردید، این سخنان، قاعدتا می‌بایست بعد از بعثت آن حضرت باشد. آنچه مشهور است قبل از اسلام تعداد افرادی که سواد خواندن و نوشتن داشتن بسیار کم بود اما تعداد افرادی که قدرت شعر گفتن داشتن به این اندازه کم نبود.