پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف حدیث

  • آیا روایت :-ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايراني ها هستند-صحیح است؟

    پرسش:ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايراني ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و هر ايرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ايرانی ها را بايد دستگير کرد و به مدينه آورد و زنانشان را به فروش رساند و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت.آیا این روایت صحیح است؟پاسخ:اصل...
  • حدیثی راجع به کوتاه کردن سجده و نماز

    پرسش:آیا حدیثی داریم برای کوتاه کردن و طولانی نکردن نماز جماعت داریم؟پاسخدر ابتدا لازم می دانم در باب آثار معنوی نماز جماعت نکته ای را عرض کنم و سپس به بحث تخفیف در جماعت بپردازم:بزرگترين اثر معنوى نماز جماعت، همان پاداش‏هاى الهى است كه در روایات بیان شده است . روايت است كه شبى، على عليه السلام...