پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف حدیث

 • آیا ائمه(ع) به زبان فارسی حدیث و سخن گفته اند؟

  پرسش:آیا ائمه(ع) به زبان فارسی حدیث و سخن گفته اند؟پاسخ:حسن بن علی سرسونی از ابراهیم بن مهزیار روایت کرده است که گفت: امام هادی علیه السلام نامه ای به علی بن مهزیار نوشت و از او خواست تا ابزاری که ساعات را تعیین کند ـ اصطلاحا در این روایت «مقدار» ـ برای ایشان تهیه کند. ما این وسیله را...
 • معنای «سمع الله لمن حمده» چیست؟

  پرسش:آیا معنای سمع الله لمن حمده به صورت دعایی است یا خبری؟پاسخ:معنای ساده جمله "سَمِعَ اللّه ُلِمَنْ حَمِدَهُ" که بعد از رکوع نماز گفته می شود این است که: خدا بشنود و بپذیرد(می شنود ومی پذیرد) ثناى كسی كه او را ستایش می كند.به تعبیر دیگر:خدا ستایش کسی که او را می ستاید،می شنود.نظیر این...
 • حدیث ثقلین با سند صحیح از طریق کتب شیعه

  پرسش:حدیث ثقلین را با سند صحیح فقط از کتب شیعه نقل و بررسی نماییدپاسخ:بنا بر گواهی منابع معتبر روایی، پیامبر اسلام صلوات الله علیه، حدیث ثقلین را در زمان ها و مکان های مختلف بیان فرموده ، از جمله در روز غدیر خم که مهم ترین رخ داد در راستاى اعلان خلافت پـیـامـبـر صلوات الله علیه اسـت.این حدیث را...
 • حدیثی در خصوص دست یابی به هدف از راه رو دربایستی

  پرسش:چیزی که از راه رودربایستی گذاشتن شخص به دست آیدحکم غصب را دارد، آیا حدیثی با این مضمون وجود دارد؟پاسخ:در باره جمله" المأخوذ حیاء كالمأخوذ غصبا"که مورد پرسش قرار گرفته است،نمی توان قاطعانه نظر داد که روایت باشد. اما یکی از تفاسیر آن، برگرفته از حدیث شریف پیامبر صلوات الله علیه است که...
 • آیا روایت :-ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايراني ها هستند-صحیح است؟

  پرسش:ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايراني ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و هر ايرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ايرانی ها را بايد دستگير کرد و به مدينه آورد و زنانشان را به فروش رساند و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت.آیا این روایت صحیح است؟پاسخ:اصل...