محتوای منتشر کلام و عقاید

 • آیا حقیقتا خداوند در عامل ذر با انسان میثاق بست؟

  پرسشخداوند می توانست در عالم ذر از انسان برای به دنیا آمدن سوال کند و خواست او را بشنود یا نمی خواست و تمایلی به این کار نداشت؟ پاسخبرای پاسخ باید به چند نکته توجه بفرمایید:نکته اول:اصل وجود عالمی به نام عالم ذر پیش از خلقت این جهان محل تردید است، بلکه برخی مفسرین پیمان الهی را ناظر به فطرت الهی در...
 • اشکالاتی بر برهان نظم

  پرسشلطفا به این سوالات در خصوص برهان نظم پاسخ دهید:اول: اینکه می گویند جهان منظم، و خصوصا جهان دارای حیات تصادفی به وجود نیامده، خب بستگی به معنای تصادفی بودن دارد، تصادفی بودن اگر به معنای علت نداشتن باشد که دانشمندان مادی گرا هم قبول ندارند، اما می تواند به خاطر یک سری قوانین ازلی بوده باشد که...
 • موجودات پلید ظهور کدام یک اسماء خداوند می‌باشند؟

  سؤال:بر اساس آموزه‌ی عارفان مبنی بر این که همه چیز مظهری از اسماء و جلوه‌ای از خداوند می‌باشند، موجودات پلید ظهور کدام جلوه‌ و اسم از جلوات و اسماء خداوند می‌باشند؟ پاسخ: مقصود از تجلی،‌ آشکار شدن ذات مطلق حق و ظهور کمال او پس از تعین یافتن به تعینات ذاتی اسمائی، برای خودِ او یا برای غیر اوست، به...
 • تکلیف فرد افسرده چیست؟

  پرسش:۱- نقش ژنتیک در بیماری های روانی چیست؟ اگر ژنتیک نقش داشته باشد تکلیف فردی که ژنتیکی مشکل دارد چیست؟۲- افسردگی رسما غیرقابل درمان است و دارو تنها نقش کند کننده دارد.تکلیف فرد افسرده چیست؟۳-در انسان های افسرده یا بیماران روانی سطح پایین عقل در اغلب اوقات خوب کار می کند.اگر مبنای مجازات الهی بر...
 • آیا فطرت بین انسان وحیوان مشترک است؟

  پرسش: باسلام. فطریات اموری هستند که دارای ویژگی های مختص انسان بودن، غیر اکتسابی و همگانی بودن هستند. در حالیکه یک سری از غرایز حیوانات هست که فطری انسان هم هست از قبیل قدرت طلبی، کنجکاوی، لذت جویی، محبت خواهی، حب بقاء، گرسنگی و تشنگی و اموری از این دست.از سوی دیگر انسان ها غریزه ای به نام غریزه...