پرسش و پاسخ های گروه اخلاق و عرفان

 • راه‌کار عملی برای اراده ترک گناه چیست؟

  سؤال:راه‌کار عملی برای اراده ترک گناه چیست؟پاسخ:برای ترک هر نوع گناهی مهم‌ترین کار، تصمیم واقعی به ترک آن گناه هست و تا هنگامی که شخصی برای ترک یک گناه اراده نکند هیچ گاه نمیتواند از گناهاش توبه کند. اما این تصمیم و اراده که حالتی نفسانی است به خودی خود حاصل نمی‌شود؛ بلکه باید...
 • آیا دین، غیر از عشق چیز دیگری است؟

  سؤال:آیا دین، غیر از عشق چیز دیگری است؟پاسخ:تمامی واجبات و محرمات الهی بر مبنای عشق و محبت وافر خداوند به بندگان است؛ چراکه در تحت همه اوامر و نواهی خداوند اسرار و رموزی برای سلامت دنیوی و سعادت اخروی انسان نهفته شده است که جز خداوند و رسولان و اولیاء وی احدی از آن اسرار آگاه نیست.همچنین عشق و محبت...
 • آیا در فرهنگ اسلامی، برای احترام، چیزی به نام «یک دقیقه سکوت» داریم؟

  سؤال:آیا در فرهنگ اسلامی، برای احترام، چیزی به نام «یک دقیقه سکوت» داریم؟پاسخ:ما در فرهنگ اسلامی، امری به نام یک دقیقه سکوت نداریم. آن چه موجود است فوائد بسیاری در مورد سکوت کردن و خاموشی گزیدن است که به نظر می‌رسد یک دقیقه سکوت از فوائد سرشار ذکر شده در این باره سرچشمه یافته است....
 • چرا روی کسی که مرده است، پول می‌ریزند و آیا این موضوع، شامل کسی که خودکشی کرده می‌شود؟

  سؤال:چرا روی کسی که مرده است، پول می‌ریزند و آیا این موضوع، شامل کسی که خودکشی کرده می‌شود؟پاسخ:من در مورد سؤال شما در منابع روایی تحقیق کردم و منشأ این عمل را در روایات نیافتم. به نظرم، منشأ این عمل صدقه دادن است؛ زیرا در روایات یکی از مواردی که صدقه دادن مستحب شمرده شده است، برای اموات...
 • در رابطه با توبه آیا فقط انجام ندادن آن کافی است و توبه محسوب می‌شود؟

  سؤال:در رابطه با توبه از استمنا، آیا فقط انجام ندادن آن کافی است و توبه محسوب می‌شود و یا باید حتما به خدا بگوییم خدا مرا به خاطر این کار ببخش تا توبه محسوب شود؟پاسخ:توبه به خودی خود با ندامت از انجام گناه و تصمیم و عزم راسخ بر ترک گناه محقق می‌شود و نیازی به اظهار لفظی و زبانی برای ترک...