پرسش و پاسخ های گروه اخلاق و عرفان

 • آیا در فرهنگ اسلامی، برای احترام، چیزی به نام «یک دقیقه سکوت» داریم؟

  سؤال:آیا در فرهنگ اسلامی، برای احترام، چیزی به نام «یک دقیقه سکوت» داریم؟پاسخ:ما در فرهنگ اسلامی، امری به نام یک دقیقه سکوت نداریم. آن چه موجود است فوائد بسیاری در مورد سکوت کردن و خاموشی گزیدن است که به نظر می‌رسد یک دقیقه سکوت از فوائد سرشار ذکر شده در این باره سرچشمه یافته است....
 • چرا روی کسی که مرده است، پول می‌ریزند و آیا این موضوع، شامل کسی که خودکشی کرده می‌شود؟

  سؤال:چرا روی کسی که مرده است، پول می‌ریزند و آیا این موضوع، شامل کسی که خودکشی کرده می‌شود؟پاسخ:من در مورد سؤال شما در منابع روایی تحقیق کردم و منشأ این عمل را در روایات نیافتم. به نظرم، منشأ این عمل صدقه دادن است؛ زیرا در روایات یکی از مواردی که صدقه دادن مستحب شمرده شده است، برای اموات...
 • در رابطه با توبه آیا فقط انجام ندادن آن کافی است و توبه محسوب می‌شود؟

  سؤال:در رابطه با توبه از استمنا، آیا فقط انجام ندادن آن کافی است و توبه محسوب می‌شود و یا باید حتما به خدا بگوییم خدا مرا به خاطر این کار ببخش تا توبه محسوب شود؟پاسخ:توبه به خودی خود با ندامت از انجام گناه و تصمیم و عزم راسخ بر ترک گناه محقق می‌شود و نیازی به اظهار لفظی و زبانی برای ترک...
 • چگونه می‌توان دل‌پریشانی‌ای که به خاطر انجام گناه در گذشته رخ می‌دهد را برطرف کرد؟

  سؤال:من 4 سال پیش یک گناهی کردم که به خاطر آن، کلی گریه کردم به درگاه خدا، خیلی سختم بود که خدا از من راضی نباشد؛ اما همان روزها گناهی که کردم دائم جلو چشمام بود، هر دفعه یادم می‌افتاد، احساس می‌کردم همه کارهایم بیهوده است. حس می‌کردم هنوزم از خدا خیلی دورم. همین افکار توی دلم یک...
 • آیا گمان بد به دیگران، گناه دارد؟

  سؤال:آیا گمان بد بردن به فرد یا افرادی تازمانی که به زبان آورده نشود، گناه است؟ و آیا اگر ما به زبان آوریم و آن افراد هم مرتکب آن گناه شوند؛ اما فقط خدا بداند و ما ندانیم، باز گناه است؟ مثلادر مورد خانومی ظن بد ببریم و او آن گناه را در خفا مرتکب شود به هر حال مرتکب شده چه ما بدانیم یا نه آیا باز...