نماز

نماز

من می‌خوام به پسر بچه‌های 10 تا 15 سال اذان یاد بدم. به نظر شما با صدای اذان کدام یک از موذن ها با آن‌ها کار کنم بهتر است؟

شهر جواب ـ در این مورد طبق تجربه دوستان می‌توانند نظر دهند؛ اما به نظرم از اذان‌های خود نوجوانان استفاده شود، جذاب‌تر باشد.
اذان‌های نوجوانان مثل: حسین قلعه نوعیان، محمد رباط میلی و ...

يافتن سمت شمال به كمك خورشيد و سايه دستكی (يك ميله صاف) به چه صورت است؟

شهر جواب ـ اين طريقه كه يكي از ساده‏‌ترين شيوه‏‌های يافتن مي‏باشد به اين شرح است كه دستكی را كه در ازاي آن حدود 120 سانتي‏متر باشد انتخاب كرده و آن را در زمين آفتابگير مسطح و همواري فرو بريد و محل سايه سردستك را (در هر موقع از روز فرق نمی‌كند) به وسيله ميخ و يا قطعه سنگي روي زمين علامت بگذاريد.

حکم کسی که جهت قبله را نمی‌داند چیست؟

شهر جواب ـ اگر امکان تحقیق و پیدا کردن دقیق جهت قبله وجود دارد (مثل مراجعه به مساجد یا دو نفر عادل یا اینترنت و گوگل يا سايت ايت الله سيستاني و ...) بايد از آن روش‌ها جهت صحيح قبله را پيدا كنيد