آیا در ایام بارداری میتوان نماز را نشسته خواند؟

تا انسان مى ‏تواند ایستاده نماز بخواند، نباید بنشیند مثلًا كسى كه در موقع ایستادن، بدنش حركت مى ‏كند یا مجبور است به چیزى تكیه دهد، یا بدنش را كج كند  (یا خم شود یا پاها را بیشتر از معمول گشاد بگذارد (باید به هر طور كه مى ‏تواند ایستاده نماز بخواند ولى اگر به هیچ قسم حتى مثل حال ركوع هم نتواند بایستد،  باید راست بنشیند و نشسته نماز بخواند.[۱]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، ج۱ مسئله۹۷۰.