اگر در سجده یا رکوع ذکر این دو را جا به جا بگوئیم تکلیف چیست؟

اگر در سجده یا رکوع ذکر این دو را جا به جا بگوئیم تکلیف چیست؟

 

اگر سهواً در ركوع و سجود ذكر آن‏ها را جابجا بگویید و در آن حال متوجه نشده باشید، نماز شما صحیح است و اگر در همان زمان که در رکوع و یا سجده هستید متوجه شوید، ذکر  مخصوصش را می گویید.


در توضیح المسائل آمده است: انسان هر ذكرى در ركوع و سجود بگوید كافى است ولى احتیاط واجب آن است كه سه مرتبه سبحان الله بگوید و یادر ركوع سبحان ربى العظیم و بحمده بگوید و در سجده سبحان ربى الاعلى و بحمده بگوید.[۱]


[۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۰۴۹  و ذیل آن، نظر آیت الله مکارم