اسماء و صفات خداوند

اسماء و صفات خداوند

صفات واجب الوجود و ممکن الوجود بودن، به چه معناست و آیا این صفت همان صفت قدیم بودن خداست؟ این مطلب که بگوییم هر ممکن الوجودی حادث و هر واجب الوجودی، قدیم است، صحیح است؟

شهر جواب ـ صفت وجوب وجود ملازم با قدیم بودن ذاتی خداوند است ولی قدیم زمانی بودن از نظر فلسفی منحصر در ذات واجب الوجود نیست بلکه برخی ممکنات نیز از نظر زمانی قدیم باید باشند.

صفات واجب الوجود و ممکن الوجود بودن، به چه معناست؟

شهر جواب ـ ما وقتی وجود داشتن را با نسبت به یک موضوع می‌سنجیم، رابطه‌ای که به دست می‌آید از 3 حال خارج نیست.یا وجود داشتش برایش ضروری است. این قسم را واجب الوجود می‌نامیم.یا وجود نداشتن برایش ضروری است. این قسم را ممتنع الوجود می‌نامیم.و یا نه وجود داشتن برایش ضرورت دارد و نه وجود نداشتن. و این قسم را ممکن الوجود.

مقصود از کفر ولایی، اعتقادی و عملی چیست؟

شهر جواب ـ کفر به معنای پوشاندن و نادیده گرفتن است. به کشاورز و هم‌چنین به شب کافر گفته می‌شود چون کشاورز دانه و هسته را زیر خاک قرار می‌دهد و روی آن را می‌پوشاند و شب فضا را در بر می‌گیرد. و شخص منکر دین، ‌به سبب آن که حقایق و آیات الهی را کتمان می‌کند و آن را نادیده می‌گیرد، کافر خوانده شده است.

آیا خدایی بالاتر و برتر از خداوند وجود دارد؟

شهر جواب ـ اگر خداوند، شريكی داشته باشد، يعنی برای عالم، به عنوان نمونه، دو خدا فرض کنیم که یکی از دیگری بالاتر باشد، باید بین آن‌ها تمایز باشد؛ زیرا با نبود هر گونه تمایز فرض دو بودن منتفی است. امکان ندارد دو خدا داشته باشیم که عین هم در همه چیز باشند. پس برای دو تا بودن دو موجود، لازم است که لااقل در یک چیز جزیی با هم تفاوتی داشته باشند.

آیا خداوند عرش دارد و از آن جا، همه را نظاره می‌کند؟

شهر جواب ـ هنگامی که در مورد خداوند عرش را به کار می‏‌بریم، منظور از آن مجموعه جهان هستی است. عرش، تخت حکومت پروردگار محسوب می‏‌شود و نه تخت به آن مفهومی که عوام تصور می‌کنند.

آیا راه سخن گفتن خداوند از طریق نشانه‌های فرشتگان (احساسی، رؤیاها، روشن‌بینی، روشن‌فهمی، کلمات و اصواته) است؟

شهر جواب ـ متاسفانه تمامی این مطالبی که شما بیان فرمودید، حرف‌های جعلی و من در آوردی است که هیچ پایه و اساسی در منابع دینی ما ندارد. البته من این حقیقت را انکار نمی‌کنم که تمامی موجودات الهی (و نه تنها آنچه که ما صرفا در خواب می‌بینیم) آیات الهی هستند و همه آن‌ها به طور دائم، در صدد سوق دادن انسان به خدا هستند؛ ولی این حقیقت نباید دست‌آویز اهل وهم و خیال و معرکه‌گیران قرار گیرد که بر اساس وهم و خیال خود از هر اتفاق متعارفی یک امر ماورایی را استنباط نموده و آن را به دیگران ابراز دارند.

دلیل وجودی بودن صفات خوب (مانند علم، قدرت، رحمت، عدل، رزّاقیت و ...) و عدمی بودن صفات بد (مانند حسد، دروغ، ظلم و ...) چسیت؟

شهر جواب ـ صفات کمال یا به قول شما صفات خوب یا خودشان نشان دهنده دارایی و کمال صاحب صفت است یا نشان دهنده آن است که منشأ این صفت کمال دارد.
در مقابل صفات سلبیه یا به قول شما صفات بد، نشان‌دهنده آن است که صاحب آن صفت، یک نقصی دارد و یا منشأ این صفت نقص دارد.
هر کمالی وجود است و هر نقصی عدم . عدم علم می شود جهل عدم قدرت می شود ضعف و یا فردی که ناتوان از گرفتن حق خود یا دریافت فضیلتی است حسادت می کند که می‌شود عدم قدرت و... .
و همچنین است عالم که یک چیز وجودی به نام علم را دارد قادر قدرت را دارد و ... .