وحی الهی

وحی الهی

یکی از روش‌های تبلیغی قرآن که به انبیاء سلف نیز نسبت داده می‌شود، تبشیر است، آیا وعدۀ بهشت، می‌تواند نشان‌گر حقانیت اسلام و قرآن باشد؟ اگر خیر، پس توصیف بهشت چه سودی برای دعوت مردم به اسلام دارد؟

شهر جواب ـ با دقت در آیات تبشیری قرآن کریم مشخص می‌شود که عمده آن‌ها در خصوص تشویق مومنین است نه کافرین: «وَ بَشِّرِ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهار» و كسانى را كه ايمان آورده‌‏اند و كارهاى شايسته انجام داده‌‏اند، مژده ده كه براى آنان بهشت‏‌هايى است كه از زيرِ [درختانِ‏] آن نهرها جارى است‏.

حالت های جسمانی پیامبر هنگام دریافت وحی چگونه بوده است؟

شهر جواب ـ أحیاناً یأتینی مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه علیّ فیفصم عنّی وقد وعیت ما قال، وأحیاناً یتمثّل لی الملک رجلاً فیکلّمنی فأعی ما یقول؛(1) گاهی وحی مثل صدای زنگ بر من فرود می‌آمد و حالتی سخت به من دست می‌داد و احساس سنگینی می‌کردم. وقتی آنچه القا می‌شد، دریافت می‌کردم، آن گاه آن صدا قطع می‌شد، گاهی فرشته به صورت مردی برای من نمودار می‌شد و با من سخن می‌گفت، آنچه او می‌گفت من دریافت می‌کردم