احادیث شیعه

ترجمه حدیث «يا بني النساء أربعة ثنتان صالحتان و ثنتان ملعونتان فأما إحدى الصالحتين فهي ...» چیست؟

شهر جواب ـ مطلب مورد اشاره شما بخشی از وصایای منسوب به لقمان حکیم است که به صورت مرسل [یعنی بدون سند] در کتاب الاختصاص نقل شده است و آغازش چنین است: بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه:

با توجه به حدیث «عادل‌ترین مردم کسی است که آن چه را که برای خود می‏‌پسندد...، معنای «عدالت» چیست؟

شهر جواب ـ عدالت در لغت معادل نظم و ادب است. در پارسی «داد» معادل عدل، و «دادمندی» یا «دادگری» معادل عدالت است.عدالت یکی از خواسته‌های درونی انسان‌ها است. تمام انسان‌ها در هر زمان و مکان خواستار عدالت هستند و همواره در زندگی خود از آن دم می‌زنند و از نابرابری و تبعیض بیزاری می‌جویند.