بهشت و جهنم

بهشت و جهنم

اگر پسر متاهلی به دختر متاهلی علاقه پیداکند میتواند توی بهشت با او باشد؟ به چه شرطی؟

شهر جواب ـ به جز آن چه از آیات و روایات به دست ما رسیده مبنی بر این که انسان‌های بهشتی در صورتی که بستگان‌شان نیز صلاحیت ورود در بهشت را داشته باشند، می‌توانند با هم در بهشت زندگی کنند. همچنین از خدا بخواهد وی را در عالم آخرت هم نشین اولیاء قرارش دهد؛ به جزییات مسئله اشاره‌ای نشده است. این آرزوی همه افراد بشر است تا با کسانی که در این دنیا هم نشینی دارد، در آن سرا نیز این هم نشینی ادامه یابد، خصوصا وقتی که بداند معادی جاودانه در انتظار اوست.

آیا آتش جهنم برای همه حتی شیطان تمام شدنی است؟

شهر جواب ـ بر اساس سخن قرآن، خداوند در قیامت، شیطان و پیروان وی را به کیفر اعمال خویش خواهد رساند و به آن ها وعده جهنم و عذاب داده است؛ مثلاً فرموده:«جهنّم، میعادگاه همه آن‏ها است و (جهنم) هفت در دارد...». (1) و یا در جای دیگر فرمود: