عرفانهای کاذب

عرفانهای کاذب

استاد اخلاقی که میگوید:من نماز ندارم

شهر جواب ـمن چند وقتیه جلسه ای داریم به نام امام زمان (عج) و فردی هم می آید به عنوان استاد که به ما درس می دهد، هربار که وقت نماز شده ما بلند شدیم برای خواندن نماز، ایشان گفتند من نماز ندارم اخیرا تو یک ماه چند بار دیدیم ولی گفته نماز نداریم. از نظر عاطفی هم رابطه خوبی برقرار بود گفتیم اگر بهش بگویم و دلش بشکند شاید خدا رو خوش نیاید، اینکه از شما راهنمایی میخواهیم ان شاءلله که راه درستی پیش پایمان بگذارید؟

آیا داشتن قدرت‌های غیر معمولی و باز شدن چاکراهای بنده موجب نمی‌شود که من توسط اجنه تسخیر بشوم؟ به چه دلیل خدا وجود دارد؟

آیا داشتن قدرت‌های غیر معمولی و باز شدن چاکراهای بنده موجب نمی‌شود که من توسط اجنه تسخیر بشوم؟ به چه دلیل خدا وجود دارد؟

شهر جواب ـ انجام دادن کارهایی که فرمودید، مربوط به نفس شما می‌شود و ارتباطی با طایفه جن ندارد. لذا از این جهت نگران نباشید.

با توجه به این که در عرفان اسلامی، نفی خواطر و خلسه پیشنهاد شده، آیا این روش آرامش و خاموش کردن افکار به وسیله موسیقی‌ها مدیتیشن، مورد پسند و مثبت هست یا خیر؟ چون جناب ابن سینا گفت که موسیقی، صدای خداست و می‌نویسد: «گاهی عارف به «نغمه رخم»، یعنی آهنگ ملای

شهر جواب ـ در عرفان اسلامی گوش دادن به چنین موسیقی ای جایگاهی ندارد. و روشی پسندیده برای نفی خواطر نیست.

از کجا باید دانست که فراماسونری و انجمن های مخفی آن‌ها بد هستند؟

شهر جواب ـ متاسفانه یکی از رهزنیهای شایعی که امروزه دامنگیر جوانان بسیاری شده و موجبات سردرگمی و اضطراب نفسانی و تشویش و گاه انحراف آنها را فراهم نموده جذب شدن و وقت گذاشتن برای فهم و تجربه و تفحص در این مردابهای عرفانهای کاذب است که حتی مطالعه و تحقیق در مورد آنها زمینه تیرگی باطن و قساوت قلب را فراهم می سازد.