عرفانهای کاذب

عرفانهای کاذب

آیا داشتن قدرت‌های غیر معمولی و باز شدن چاکراهای بنده موجب نمی‌شود که من توسط اجنه تسخیر بشوم؟ به چه دلیل خدا وجود دارد؟

آیا داشتن قدرت‌های غیر معمولی و باز شدن چاکراهای بنده موجب نمی‌شود که من توسط اجنه تسخیر بشوم؟ به چه دلیل خدا وجود دارد؟

شهر جواب ـ انجام دادن کارهایی که فرمودید، مربوط به نفس شما می‌شود و ارتباطی با طایفه جن ندارد. لذا از این جهت نگران نباشید.

با توجه به این که در عرفان اسلامی، نفی خواطر و خلسه پیشنهاد شده، آیا این روش آرامش و خاموش کردن افکار به وسیله موسیقی‌ها مدیتیشن، مورد پسند و مثبت هست یا خیر؟ چون جناب ابن سینا گفت که موسیقی، صدای خداست و می‌نویسد: «گاهی عارف به «نغمه رخم»، یعنی آهنگ ملای

شهر جواب ـ در عرفان اسلامی گوش دادن به چنین موسیقی ای جایگاهی ندارد. و روشی پسندیده برای نفی خواطر نیست.

از کجا باید دانست که فراماسونری و انجمن های مخفی آن‌ها بد هستند؟

شهر جواب ـ متاسفانه یکی از رهزنیهای شایعی که امروزه دامنگیر جوانان بسیاری شده و موجبات سردرگمی و اضطراب نفسانی و تشویش و گاه انحراف آنها را فراهم نموده جذب شدن و وقت گذاشتن برای فهم و تجربه و تفحص در این مردابهای عرفانهای کاذب است که حتی مطالعه و تحقیق در مورد آنها زمینه تیرگی باطن و قساوت قلب را فراهم می سازد.