سیره پیامبر اسلام(ص)

سیره پیامبر اسلام(ص)

ماجرای شقّ صدر چیست؟ آیا در منابع شیعی از این جریان یاد شده است؟ اصل داستان معتبر است؟

ماجرای شقّ صدر چیست؟ آیا در منابع شیعی از این جریان یاد شده است؟ اصل داستان معتبر است؟

شهر جواب ـ اگر داستان «شق‌الصدر» را بپذيريم معنايش اين است كه پاكي حضرت از گناه جبری و خارج از اختيار او بوده و به او تحميل شده است.

چرا با وجود عدم حضور مستقیم حضرت رسول (صلی الله علیه و آله)، نبرد موته در اکثر منابع در شمار غزوات ذکر شده؟

چرا با وجود عدم حضور مستقیم حضرت رسول (صلی الله علیه و آله)، نبرد موته در اکثر منابع در شمار غزوات ذکر شده؟

شهر جواب ـ بعضی از جنگ موته با نام سریه موته یاد کرده و بعضی از آن با عنوان غزوه موته یاد کرده اند پس چنین نیست که همه با عنوان غزوه موته یاد کرده باشند.

در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله)، برخورد پیامبر به عنوان حاکم اسلامی با افراد بدحجاب جامعه خویش چه گونه بوده است؟

در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله)، برخورد پیامبر به عنوان حاکم اسلامی با افراد بدحجاب جامعه خویش چه گونه بوده است؟

شهر جواب ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) با هر منکری مقابله می کردند و به مراتب امر به معروف و نهی از منکر ( ابتدا لسانی و بعد مراتب بالاتر) و اگر با بد حجابی بر خورد نشده به دلیل مسامحه ایشان نیست بلکه به دلیل نبود بی حجابی در آن زمان به دلیل فرهنگ بوده است.

آیا در روایات ذکر شده که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) پیش از پیامبری، به بازار عکاظ در خارج از مدینه می‌رفته و در آن جا با اسقف نجران نیز ملاقات نمود؟

بله داریم در کودکی، حلیمه خاتون که دایه پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده است، او را به بازار عکاظ برده است.

شهر جواب ـ بله داریم در کودکی، حلیمه خاتون که دایه پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده است، او را به بازار عکاظ برده است.

آیا قوانین اسلامی از قبیل حد برای غیر مسلمان‌ها هم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) اجرا می شد؟

آیا قوانین اسلامی از قبیل حد برای غیر مسلمان‌ها هم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) اجرا می شد؟

شهر جواب ـ همه اعضای جامعه در این امر مساوی هستند و فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان دیده نمی شود.

آیا در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) تا حدود یک قرن پیش، مردم بلافاصله بعد از نماز عشاء می‌خوابیدند و حتی صحبت کردن را بعد از خواندن نماز عشاء مکروه می‌دانستند؟ اگر صحت دارد، آن‌هایی که روزه می‌گرفتند، چه می‌کردند؟

شهر جواب ـ این که در آن زمان‌ها این گونه بوده است که به طور حتم، باید بدون فاصله بعد از نماز عشاء می‌خوابیدند، بنده تا کنون چنین چیزی نشنیده و جایی هم ندیده‌ام؛ اما با توجه به عدم وجود وسایل سرگرم کننده و وقت‌گیر، مانند تلویزیون و ... وجود نداشته و از سویی دیگر، تمام کارها هم بدنی بوده است، طبیعی است که مردم زود می‌خوابیدند، بعدها با وجود آمدن شمع و مشعل، افراد چند ساعتی از تاریکی را بیدار می‌ماندند.