سیره پیامبر اسلام(ص)

سیره پیامبر اسلام(ص)

ماجرای شقّ صدر چیست؟ آیا در منابع شیعی از این جریان یاد شده است؟ اصل داستان معتبر است؟

ماجرای شقّ صدر چیست؟ آیا در منابع شیعی از این جریان یاد شده است؟ اصل داستان معتبر است؟

شهر جواب ـ اگر داستان «شق‌الصدر» را بپذيريم معنايش اين است كه پاكي حضرت از گناه جبری و خارج از اختيار او بوده و به او تحميل شده است.

چرا با وجود عدم حضور مستقیم حضرت رسول (صلی الله علیه و آله)، نبرد موته در اکثر منابع در شمار غزوات ذکر شده؟

چرا با وجود عدم حضور مستقیم حضرت رسول (صلی الله علیه و آله)، نبرد موته در اکثر منابع در شمار غزوات ذکر شده؟

شهر جواب ـ بعضی از جنگ موته با نام سریه موته یاد کرده و بعضی از آن با عنوان غزوه موته یاد کرده اند پس چنین نیست که همه با عنوان غزوه موته یاد کرده باشند.

در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله)، برخورد پیامبر به عنوان حاکم اسلامی با افراد بدحجاب جامعه خویش چه گونه بوده است؟

در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله)، برخورد پیامبر به عنوان حاکم اسلامی با افراد بدحجاب جامعه خویش چه گونه بوده است؟

شهر جواب ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) با هر منکری مقابله می کردند و به مراتب امر به معروف و نهی از منکر ( ابتدا لسانی و بعد مراتب بالاتر) و اگر با بد حجابی بر خورد نشده به دلیل مسامحه ایشان نیست بلکه به دلیل نبود بی حجابی در آن زمان به دلیل فرهنگ بوده است.

آیا در روایات ذکر شده که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) پیش از پیامبری، به بازار عکاظ در خارج از مدینه می‌رفته و در آن جا با اسقف نجران نیز ملاقات نمود؟

بله داریم در کودکی، حلیمه خاتون که دایه پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده است، او را به بازار عکاظ برده است.

شهر جواب ـ بله داریم در کودکی، حلیمه خاتون که دایه پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده است، او را به بازار عکاظ برده است.