قراء قرائات

قراء قرائات

لطفاً این اصطلاحات قرآنی (ترتیل، تفسیر، تأویل، تلاوت، تجوید) را تعریف کنید و فرق آن ها را با هم بیان نمایید.

لطفاً این اصطلاحات قرآنی (ترتیل، تفسیر، تأویل، تلاوت، تجوید) را تعریف کنید و فرق آن ها را با هم بیان نمایید.

شهر جواب ـ تعریف ترتیل: خواندن قرآن به صورت شمرده و با تأنّی، همراه با تدبّر در معانی آیات.

لطفا نحوه تلفظ صحیح و مخرج این حروف (ص_ض_ث__ت_ط_ظ_غ_ق) در زبان عربی را توضیح بفرمایید. هم چنین هر حرفی را که در نماز کاربرد دارد بیان کنید.

لطفا نحوه تلفظ صحیح و مخرج این حروف (ص_ض_ث__ت_ط_ظ_غ_ق) در زبان عربی را توضیح بفرمایید. هم چنین هر حرفی را که در نماز کاربرد دارد بیان کنید.

شهر جواب ـ تلفظ حرف قاف و حرف تاء بین زبان عربی و فارسی، تفاوت چندانی ندارد.

چند نوع قرائت مثل ترتیل و تحقیق و ... وجود دارد؟ آیا قرائتی وجود دارد که از ترتیل سریع‌تر هست؟

شهر جواب ـ نویسنده «حلیة القرآن» در زمینه انواع قرائات چنین می‌نویسد: «قرائت آيات قرآن، چهار مرتبه دارد: ترتيل، تحقيق، تحدير (حَدْر)، تدوير.»تلاوت ترتيل:ترتيل در لغت عبارت است از «نظم و ترتيب در کلام». «رَتَّلَ الْکَلام» يعنی: سخن را خوب بيان کرد ـ قواعد سخن را مراعات نمود.