پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف قرآن

در صورت امکان، برخی آیات که باعث تقویت ایمان و دلگرمی مؤمنان نسبت به خداوند می‌شود را ذکر کنید.

در صورت امکان، برخی آیات که باعث تقویت ایمان و دلگرمی مؤمنان نسبت به خداوند می‌شود را ذکر کنید.

سؤال:در صورت امکان، برخی آیات که باعث تقویت ایمان و دلگرمی مؤمنان نسبت به خداوند می‌شود را ذکر کنید.پاسخ:آیات زیادی هستند که انسان مؤمن با توجه به مضامین آیات، دل او متوجه یاد خدا می شود و یاد خدا در او تقویت می شود.بلکه از جهتی می توان گفت انسان مؤمن واقعی با خواندن هر آیه ای از قرآن، دل او...
لطفاً چند ترجمه روان و خوب برای قرآن معرفی کنید.

لطفاً چند ترجمه روان و خوب برای قرآن معرفی کنید.

سؤال:لطفاً چند ترجمه روان و خوب برای قرآن معرفی کنید.پاسخ:این ترجمه ها مناسب و خوب است.1. ترجمه آیه الله مکارم شیرازی.2. ترجمه مرحوم آیه الله مشکینی.3. ترجمه آقای ابوالفضل بهرام پور: این کتاب به نام تفسیر مبین هست (تفسیر یک جلدی می باشد) و از خصوصیات این کتاب این است که اکثر لغات قرآنی، به صورت لغت...
آیا کتابی وجود دارد که پیرامون آیات، احادیث مربوط به آیات هم مطرح شده باشد؟

آیا کتابی وجود دارد که پیرامون آیات، احادیث مربوط به آیات هم مطرح شده باشد؟

سؤال:آیا کتابی وجود دارد که پیرامون آیات، احادیث مربوط به آیات هم مطرح شده باشد؟پاسخ:روش برخی از تفاسیر قرآن، به گونه ای هست که آیات را با احادیث و روایات توضیح داده اند که به این تفاسیر، تفاسیر روایی گفته می شود.برخی از تفاسیر روایی شیعه عبارتند از :1. تفسیر فرات كوفی؛ فرات بن ابراهیم كوفی، متوفی...
 برای کسی که تازه می‌خواهد با تفاسیر قرآن آشنا شود و مطالعه کند، خواندن کدام کتاب تفسیر مناسب است؟

برای کسی که تازه می‌خواهد با تفاسیر قرآن آشنا شود و مطالعه کند، خواندن کدام کتاب تفسیر مناسب است؟

سؤال:برای کسی که تازه می‌خواهد با تفاسیر قرآن آشنا شود و مطالعه کند، خواندن کدام کتاب تفسیر مناسب است؟پاسخ:این تفاسیر برای کسی که می‌خواهد آشنا با تفاسیر قرآن شود، توصیه می‌شود.1. تفسیر نور: مؤلف: حجت الاسلام و المسلمین آقای قرائتی2. تفسیر نسیم حیات: مؤلف جناب آقای ابوالفضل بهرام...

قرآن در دو جا، یکی در سوره مائده آیه 5«...و لا متخذات اخدان...» و دیگری در سوره نساء آیه 25 «...وَلاَ مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ» زنان و مردان را از داشتن روابط دوستانه با جنس مخالف بر حذر داشته است و آن را

سؤال:قرآن در دو جا، یکی در سوره مائده آیه 5 «...و لا متخذات اخدان...» و دیگری در سوره نساء آیه 25 «...وَلاَ مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ» زنان و مردان را از داشتن روابط دوستانه با جنس مخالف بر حذر داشته است و آن را مورد مذمت قرار داده است.پاسخ:اینکه نداشتن ارتباط پنهانی یکی از ملاک...