پرسش و پاسخ های گروه علوم و معارف قرآن

آیا در قرآن آیه ای در مورد برزخ وجود دارد؟

پرسش:برزخ در قرآن نیست و به قرینه آیات (فرقان/53؛ الرحمن/20) که برای فاصله اندک بین آب شور و شیرین، تعبیر به برزخ می آورد، باید گفت فاصله مرگ تا قیامت بسیار اندک است و کسی که می میرد، مانند کسی است که خوابیده و گذر زمان را احساس نمی کند و برزخ در آیه 100 سوره مؤمنون، کنایه از فاصله کم و اندک است...

چرا شیطان با اینکه فرشتگان و بهشت رو دید، ،به خدا پشت کرد؟

پرسش:چرا شیطان با اینکه هم کلام خدا بود، فرشتگان رو دید، بهشت رو دید، هزاران چیز ماورالطبیعه و غیرمادی که ما انسان ها نبینیم رو دید، به خدا پشت کرد و جهنم را به جان خرید؟ یعنی شیطان از قدرت خدا نمی ترسد که اینگونه انسان ها را می فریبد و خود را در جایگاه قعر جهنم قرار میدهد؟! پاسخ:پیش از پاسخ...

چرا شیطان با اینکه فرشتگان و بهشت رو دید، ،به خدا پشت کرد؟

پرسش:چرا شیطان با اینکه هم کلام خدا بود، فرشتگان رو دید، بهشت رو دید، هزاران چیز ماورالطبیعه و غیرمادی که ما انسان ها نبینیم رو دید، به خدا پشت کرد و جهنم را به جان خرید؟ یعنی شیطان از قدرت خدا نمی ترسد که اینگونه انسان ها را می فریبد و خود را در جایگاه قعر جهنم قرار میدهد؟! پاسخ:پیش از پاسخ...

باتوجه به اینکه حضرت عیسی(ع) پدر نداشت چگونه از مادرش متولد شد؟

پرسش:با توجه به اینکه حضرت عیسی(ع) پدر نداشت ولی موقع تولد مانند انسانهای دیگه بدن مادی داشت چگونه از مادرش مریم متولد شد؟ پاسخ:تولد فرزند از مادری جسمانی باید جسمانی باشد. حضرت عیسی (علیه‌السلام) نیز همانند سایر انسان‌ها جسم مادی داشتند چرا که از مادری مادی و جسمانی متولد شده‌اند، منتهی...

قاعده وقف و ابتدا در قرآن چیست؟

پرسش: قاعده وقف و ابتدا در قرآن چیست؟ پاسخ:آنچه در باره وقف و ابتدا مطرح می باشد و مراعات آن تا حدودی قاعده مند شده است وقف و ابتدا در آیات قران کریم است. در این باره کتبی نیز به زیور طبع آراسته شده است. در این کتب اقسامی برای وقف و ابتدا بیان شده است مانند اینکه وقف را به چهار قسم تام، کافی،...