دفاع خدا از کعبه

پرسش:

چرا در حمله سپاه  ابرهه به کعبه خدا از کعبه  دفاع کرد ولی در حمله سپاه ابوطاهر و یا حمله یزیدبا خانه کعبه بنظر میاد خدا کاری انجام نداد؟

 

 

پاسخ:

بین حمله ابرهه به مکه با حمله سپاه ابوطاهر و یا یزید از چند جهت تفاوت وجود دارد:

 

اول: زمان حمله و هدف از نابودی سپاه ابرهه

 

نابودی سپاه ابرهه در سال تولد پیامبر(ص) در حقیقت یک معجزه ارهاصی(1) برای اثبات نبوت پیامبر(ص) بوده است، بنابراین این ضرورت فقط در هنگام تولد پیامبر(ص) و به جهت اثبات نبوت او بوده است و پس از آن ضرورتی برای تکرار حوادث اینچنین وجود نداشته است.

 

 

 

دوم: نیت حمله کننده

 

تفاوت دوم در نیت حمله کننده است. امثال یزید و ابوطاهر دنبال قدرت طلبی و حکومت بر مردم بودند حتی به عنوان خلیفه اسلامی و مجری احکام خدا در زمین. به همین خاطر ایشان دنبال تخریب مکه و تعطیلی حج نبودند، و این خونریزی ها هم بیشتر جهت ترساندن مردم از مخالفت با ایشان بوده است. اما ابرهه به دنبال نابودی مکه و بیت الله الحرام از اصل و اساس بود. هدف اصلی او نه کشورگشایی یا قدرت طلبی، بلکه نابودی کعبه بود، او میخواست حج را تعطیل کند.

 

 

 

سوم: نقش مردم

 

دفاع از دین و مقدسات دینی در وهله اول بر عهده مردم است، بنابراین تا زمانی که مردم این توان را داشته باشند، ولو آنکه کوتاهی کنند خداوند برای حفظ دین ورود نمی کند، تا مجال امتحان و رشد و همچنین فتنه ها و آزمایش ها مهیا باشد، اما در صورتی که دفاع از این مقدسات از عهده و توان مردم خارج باشد یا اینکه کوتاهی مردم موجب نابودی اصل دین بشود در این صورت خداوند مداخله مستقیم می کند.

 

همانطور که در ماجرای صحرای طبس مردم به وظیفه خودشان عمل کرده بودند، اما توان مردم در آن زمین به اندازه ای نبود که از حضور آمریکایی ها در طبس مطلع باشند، در اینجا خداوند امداد غیبی خویش را آشکار می کند در غیر این صورت مقابله با آن بر عهده خود مردم می بود و خداوند ورود نمی کرد، بلکه امدادهایش را شامل حال مدافعین می کرد.

 

 

 

پی نوشت ها:

 

1. معجزات ارهاصی به معجزاتی گفته میشود که پیش از ادعای نبوت از سوی نبی اتفاق می افتد و در حکم مقدمه و زمینه سازی برای اثبات نبوت شخص نبی و پذیرش آن از سوی مردم هستند.

http://askdin.com/comment/1039278#comment-1039278