نظر مراجع معظم تقلید در خصوص استفاده از ماهواره واينترنتباسمه تعالی
باعرض سلام و احترام
خدمت محترم حضرت آیت الله مکارم شیرازی
1. آیا استفاده از آنتن ماهواره و نصب راه اندازی آن در منزل به عنوان یک ابزار شخصی از نظر حکم شرعی چیست و نظریه آن مرجع محترم چه می باشد؟
2. حکم شرعی استفاده از اینترنت چه می باشد؟
با تشکر
* پاسخ استفتاء
باسمه تعالی
ج1. باتوجه به این که غالب برنامه های آن فاسد است و اثرات منفی در پی دارد و در هر خانه ای وارد شود غالبا از آن سوء استفاده خواهد شد استفاده از آن جایز نیست.
ج2. با توجه به این که اینترنت قابل استفاده صحیح و ناصحیح است و مطالب خوب و بد دارد از ابزار مشترک محسوب می شود و چنانچه از آن استفاده ای مشروع کنند اشکالی ندارد و خرید و فروش ابزار آن جایز است.
همیشه موفق باشید
ناصر مکارم شیرازی
سوال:نظر مراجع بزرگوار تقليد را درباره مشاهده برنامه‏هاى ماهواره بيان كنيد؟

پاسخ:
آيت اللّه خامنه‏اى و آيت اللّه مكارم: استفاده از برنامه‏هاى مفيد و مشروع (مانند برنامه‏هاى علمى و قرآنى) هر چند فى نفسه مانعى ندارد؛ ولى با توجه به اينكه برنامه‏هايى كه از طريق اين دستگاه پخش مى‏شود غالباً در بردارنده آموزش افكار گمراه كننده و تحريف حقايق و برنامه‏هاى لهو و فساد هستند، استفاده از ماهواره جايز نيست.آيت اللّه خامنه‏اى، اجوبة، س 1183 و 1215؛ آيت اللّه مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1609 و 829.

آيت‏اللّه بهجت و آيت‏اللّه صافى: استفاده از برنامه‏هاى مشتمل بر فساد و مخرّب جايز نيست.آيت اللّه صافى، جامع الاحكام، ج 1، 976؛ دفتر آيت‏اللّه بهجت.

آيت اللّه تبريزى: چنانچه نگاه كردن آنها باعث تهييج شهوت بر حرام يا ترويج فساد در جامعه باشد، جايز نيست و در غير اين صورت بايد مراعات مقررات و قوانين شود.آيت اللّه تبريزى، استفتاءات، س 1605.

آيت اللّه فاضل: استفاده از برنامه‏هاى مفيد و مشروع آن اشكال ندارد؛ ولى مشاهده برنامه‏هاى مشتمل بر فساد و مخرّب جايز نيست و اگر در اين زمينه مقرراتى وجود دارد، بايد رعايت شود.دفتر آيت اللّه فاضل.

آيت اللّه سيستانى: استفاده از ماهواره اگر مفسده نداشته باشد، جايز است و ديدن فيلم‏هاى مستهجن جايز نيست و تهيه آن در صورتى كه اطمينان پيدا شود ديگران از آن استفاده بدى نمى‏كنند، اشكال نداردآيت اللّه سيستانى، سايت، س 2...

منبع:http://www.askdin.com/showthread.php?t=3887