پرسش و پاسخ های گروه مشاوره

اظهار علاقه به نامحرم

پرسش:آيا اظهار علاقه به نامحرم اشکال دارد؟ پاسخ:علاقه مند‌شدن به كسی كه نامحرم است، تا زمانی كه به صورت عمل غیر شرعی در خارج نمایان نشود، گناه نیست، اما استمرار داشتن این حالت ممكن است عوارض و پیامدهای روحی، روانی و اجتماعی نامطلوب داشته باشد. مطمئناً علاقه مندی شدید به یك شخص، فكر و ذهن انسان...

غلبه بر احساسات و تعارفی بودن

پرسش:راهكارهاي غلبه بر احساسات و تعارفی بودن چيست؟ پاسخ:تعارف و یا به قول معروف رودرواسی با دیگران یکی از مشکلاتی است که معمولا ریشه در یادگیری های اولیه و الگوهای ارتباطی دوران کودکی و نحوه فرزند پروری دارد. والدینی که اجازه ابراز هیجان و احساس کودکانشان را نمی دهند یا اجازه تصمیم گیری براساس...

راه های فراموش کردن خاطرات گذشته

پرسش:بهترین راه برای فراموش کردن یک مقطع زمانی از زندگی با همه خاطرات خوب و بد چیست؟ پاسخ:ابتدا بهتر بود علت و دلیل فراموش کردن یک مقطع زمانی از زندگی خود را مطرح می کردید و اثراتی که در خاطر و ذهن و بطور کلی سیستم روانی شما داشته را توضیح می دادید. به طور کلی خاطراتی که در ذهن ثبت شده است چه...

روش های صمیمی شدن با دیگران

پرسش:چگونه با ديگران صمیمی باشیم؟ پاسخ:صمیمی شدن و صمیمی بودن یک صفت و ویژه گی شخصیتی و قابلیتی تا حدی ژنتیکی است و به تیپ شخصیتی افراد مرتبط است. افراد برون گرا تعاملات اجتماعی بیشتری نسبت به افراد درون گرا دارند اما سطوح تفکر و ارزیابی موضوعات زندگی در درون گراها بیشتر است. موضوع صمیمیت و...

دوست یابی و حفظ دوست و روابط اجتماعی

پرسش :بنده یک پسر دبیرستانی هستم، متاسفانه در دوست یابی و حفظ دوست و روابط اجتماعی خیلی ضعف دارم. برای حل این مشکل چه کار باید کرد؟ پاسخ :اگرچه داشتن دوستان همراه و شفیق که انسان را درک کنند و یار و مددکار انسان باشند حق هر انسانی است، اما یافتن آنها چندان هم دشوار نیست. کافی است شما بر اساس...