خواستگار اهل نماز باشد کافی است؟

پرسش: اگر خواستگاری اهل نماز و روزه باشد و ردش کنیم، خدا ناراحت می‌شود؟
 
 
پاسخ: خیر؛ صرف اینکه فرد اهل نماز و روزه است دلیل نمی‌شود که یک دختر خانم مجبور باشد که به وی پاسخ مثبت دهد. طبیعی است که ازدواج موفق ملاک‌های متعددی دارد و هم کفو بودن و درک متقابل و... از جمله شرط‌های لازم برای یک ازدواج موفق است. بنابراین صرف اهل نماز بودن وی شرط کافی نیست.
امیر مؤمنان (علیه‌السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چنین روایت می‌فرمایند: «اگر فردی به خواستگاری دختر شما آمد كه از دینداری و امانتداری او رضایت دارید، دخترتان را به عقد او در آورید كه اگر چنین نكنید فساد بزرگی در جامعه پدید خواهد آمد.»؛(۱)
این روایت بر چند نكته اساسی تاكید كرده است:
۱ همسر باید دیندار باشد
۲ باید امانتدار باشد
۳ خوش اخلاق باشد
 
 
پی نوشت:
۱- میرزا حسین نوری، مستدرك الوسائل، ج۱۴، ص۱۸۸.