مشاوره و خانواده

مشاوره و خانواده

دختری یک ساله دارم که به تازگی کمی عصبی شده و هرچه را که بخواهد و به او ندهیم شروع می کند خودش را می زند و یا سرش را به دیوار می کوبد باید چکار کنم که اینکار را نکند؟

شهر جواب ـ در مورد اینکه فرزند شما سرش را در و دیوار می کوبد باید عرض کنم این گونه رفتار به طور معمول تا 3 سالگی از بین می رود؛ بنابراین، نگران نباشید و اگر پس از 3 سالگی ادامه یافت یا بدتر شد، به متخصص مراجعه کنید.

چگونه نگاه جنسیتی به زنان نداشته باشم؟

چگونه نگاه جنسیتی به زنان نداشته باشم؟

شهر جواب ـ نگاه جنسی داشتن مرد به زن طبیعی است و باید باشد؛ چون طبیعیت او اینگونه آفریده شده است. منتها مسئله ای که وجود دارد این است که باید این نگاه کنترل شود تا بتوان از آن بهترین استفاده را برد. بنابراین اصل چنین نگاهی به عنوان یک مشکل مطرح نیست.

حتما باید ازدواج کنیم؟

پرسش:
اگر کسی ازدواج نکند اما به گناه پیرامون این موضوع کشیده نشود، آیا باز ایرادی بر عدم ازدواج او وارد است؟
 
 
پاسخ:
در صورتی که می‌داند به گناه نمی‌‌افتد واجب نیست، اما بسیار تأکید شده است و کمتر کسی است که بتواند آنقدر خود را کنترل کند و به گناه آلوده نشود. قطعا ازدواج تاثیرات مثبت فراوانی دارد که در تجرد این توفیقات و آثار نصیب انسان نمی‌شود. البته مراد از این تاثیرات، صرفا بعد جنسی ازدواج نیست بلکه پیامدهای مثبت ازدواج بسیار زیاد است همانند: