مشاوره و خانواده

مشاوره و خانواده

دختری یک ساله دارم که به تازگی کمی عصبی شده و هرچه را که بخواهد و به او ندهیم شروع می کند خودش را می زند و یا سرش را به دیوار می کوبد باید چکار کنم که اینکار را نکند؟

شهر جواب ـ در مورد اینکه فرزند شما سرش را در و دیوار می کوبد باید عرض کنم این گونه رفتار به طور معمول تا 3 سالگی از بین می رود؛ بنابراین، نگران نباشید و اگر پس از 3 سالگی ادامه یافت یا بدتر شد، به متخصص مراجعه کنید.

چگونه نگاه جنسیتی به زنان نداشته باشم؟

چگونه نگاه جنسیتی به زنان نداشته باشم؟

شهر جواب ـ نگاه جنسی داشتن مرد به زن طبیعی است و باید باشد؛ چون طبیعیت او اینگونه آفریده شده است. منتها مسئله ای که وجود دارد این است که باید این نگاه کنترل شود تا بتوان از آن بهترین استفاده را برد. بنابراین اصل چنین نگاهی به عنوان یک مشکل مطرح نیست.

خانواده وفضای مجازی

پرسش:
پسری ۲۰ ساله هستم، اگر متوجه شوم که خواهرم در فضای مجازی به انحراف رفته است چه باید کرد؟ ایشان ۱۷ سال دارد و گوشی اختصاصی دارد. زیاده از حد احساسی است و درعین‌حال خیلی هم پرخاش می‌کند. می‌گوید برای دریافت آرامش مدام به فضای مجازی سر می‌زند. به نظرتان چه باید کرد؟ به حرف والدین هم گوش نمی‌دهد، ولی آن‌ها از موضوع انحراف، خبر ندارند. اگر پدرم بفهمد قطعاً برخورد تندی با ایشان خواهد داشت.
 
پاسخ: