پرسش و پاسخ های گروه مشاوره

با مادر عصبی و بی توجه به مسائل دینی، چگونه باید رفتار کرد؟

سؤال:با مادر عصبی و بی توجه به مسائل دینی، چگونه باید رفتار کرد؟پاسخ:چنين به نظر مي‌رسد كه متأسفانه سؤال کننده، تحت فشارهاي عاطفي هست كه اميد است با توكل به خداي متعال بر شرايط فائق شود و آرامش خود را به دست آورد.اما در مورد مطالبي كه بيان داشته‌ است، لازم است نكاتي عرض شود:1. متهم كردن...

با مردهای چشم چران چگونه باید برخورد کرد؟

پرسش:  با مردهای چشم چران باید چه کار کرد؟پاسخ:به نظر مي رسد در ارتباط با سوال مذكور لازم باشه شرايط رو در نظر گرفت و بسته به موقعيت از روش مناسب استفاده كرد.اما به صورت كلی، طبق قاعده قرآنی و آیه «فَلاَ تَخْضَعْنَ بالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبهِ مَرَضٌ »‌ (1)، لازم...

برخورد با نوجوان ناسازگار چگونه باید باشد؟

پرسش:برخورد با نوجوان ناسازگار چگونه باید باشد؟پاسخ:در رابطه با اين موضوع لازم است به موضوعات زير توجه شود:1. دنياي نوجواني اقتضائات خاص خود را دارد و قابل قياس با هيچ دوره ديگري از دوره هاي زندگي نيست. در اين مقطع موضوعاتي مانند هويت يابي، تجديد نظر در گذشته، استقلال طلبي، غرور، رويايي زندگي كردن...