طهارت و نجاسات

طهارت و نجاسات

آیا کسی که با وضو بمیرد، شهید شده است؟ اگر این طور است، این شهادت در سطح شهادت در جهاد علیه باطل است؟

شهر جواب ـ مقام «شهید» و «شهادت» در قاموس واژگان اسلامی، منحصر به کسانی که در میدان جهاد کشته می‌شوند، نیست؛ هر چند آنان از روشن‌ترین مصادیق برای این مقام هستند.

آیا این نحوه از وضو گرفتن صحیح است؟

شهر جواب ـ در ضو شستن از بالا به طرف پايين واجب است. به همین دلیل، اگر شخص از پايين به بالا بشويد، وضويش صحيح نيست. اما اين موردی كه به آن اشاره كرديد وضو صحيح است؛ ولي شروع كردن وضو از بالا واجب است.

وظیفه شرعی کسی که پس از غسل جنابت، بر روی پای خودش، چسب ببیند، چیست؟

شهر جواب ـ در این جا آن چسب یا مانع رسیدن آب به پوست نبوده و با وجود آن، آب به پوست رسیده که غسل صحیح است یا مانع رسیدن آب به پوست بوده که بعد از بر طرف کردن مانع همان قسمت را به نیت غسل بشوید غسل صحیح است.

آیا بر کسی که شک در خروج منی از خودش دارد، غسل جنابت واجب است؟

شهر جواب ـ اگر این ترشحاتی که از شما خارج شده، نشانه منی را داشته باشد، غسل بر شما واجب است و اگر نشانه‌های منی را نداشته باشد یا شک داشته باشید، غسل واجب نمی‌شود. نشانه‌های منی این سه مورد است: 1. خروج با جستن؛ 2. خروج به همراه شهوت؛ 3. سستی بدن.

حکم کسی که بعد از بیدار شدن از خواب، در جنابت خودش شک می‌کند، چیست؟

شهر جواب ـ اين ترشحاتی كه خارج می‌شود، پاک است و نيازی به غسل ندارد. چون با نشانه‌های منی، يعنی جستن و شهوت همراه نبوده است.

آیا نجاست سگ به وسیله گرد و خاک، سرایت می‌کند؟

شهر جواب ـ معلوم نیست که این گرد و خاک‌ها همان گرد و خاک‌های نجس باشد که منتقل شده است و معمولا این اطمینان حاصل نمی‌شود؛ چون ممکن است این گرد و خاک‌ها از بیرون آمده باشد. توصیه می‌شود از این دقت ها پرهیز شود؛ چراکه ممکن است موجب وسواس شود.