اگر دو غسل واجب بر عهده فرد باشد، آیا ترتیب انجام غسل مهم است؟

در بیان حکمِ انجام چند غسل همزمان، نکات زیبایی را مراجع عظام بیان فرموده اند که باید دقت لازم را برای صحت غسل هایمان داشته باشیم:

انجام یک غسل با نیت چند غسل:

۱ - کسی که چند غسل واجب بر او واجب است، می‌تواند به نیّت همه آنها یک غسل به جا آورد یعنی همه را نیت کند و یک غسل انجام دهد، یا آنها را جدا جدا انجام دهد و لزومی ندارد یکی یکی نیت کند و برای هر کدام غسل جدا گانه انجام دهد.(۱)

غسل جنابت و چگونگی انجام این غسل با غسل های دیگر:

۲ - همانطور که گفتیم اگر دو یا چند غسل بر عهده ما باشد همه را نیت می کنیم و به نیت همه یک غسل انجام می دهیم اگر در بین غسلها، غسل جنابت باشد و به نیت جنابت غسل کند از بقیه غسل ها کفایت می کند. اگر چه احتیاط این است که همه آنها را نیت نماید.(۲)

شک در جنابت و غسل احتیاطی برای آن:

۳ - اگر کسی جنب نباشد یا شک در جنابت داشته باشد نمی تواند به نیت غسل جنابت غسل انجام دهد، مگر اینکه احتیاطا غسل جنابت انجام دهد و اگر با این نیت غسل کند از بقیه غسل ها کفایت نمی کند و با این غسل احتیاطی نمی تواند نماز بخواند یعنی باید وضو هم بگیرد.

پی نوشت:
۱. امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله ۳۸۹؛ آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه الاستفتاات، س ۱۸۷
۲. آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه الاستفتاات، س ۱۸۷