طهارت و نجاسات

طهارت و نجاسات

آیا صرف تجسم رابطه جنسی سبب ثبوت غسل جنابت است؟

شهر جواب ـ صرف تجسم دخول یا رابطه جنسی، دخول محسوب نشده و موجب جنابت نیست؛ ولی اگر این تجسم ذهنی، موجب خروج منی یا مایعی شود که نشانه‌های منی را دارد (این نشانه‌ها در زن و مرد متفاوت است)، جنابت تحقق می‌یابد و باید غسل انجام شود.

حکم نماز خواندن بدون انجام غسل جمعه چیست و آیا دست کشیدن بر بدن در هنگام غسل لازم است؟

شهر جواب ـ غسل جمعه مستحب است و اگر کسی انجام نداده باشد، نمازها صحیح و قضاء ندارد.
هنگام غسل، دست کشیدن واجب نیست؛ بلکه رسیدن آب به همه قسمت‌ها واجب است که بدون دست کشیدن هم می‌تواند حاصل شود. در غسل ترتیبی، ابتدا باید سر و گردن و سپس، طرف راست و بعد طرف چپ شسته شود؛ ولی می‌توان با تمام أعضاء زیر دوش یا آب جاری رفته و به ترتیب أعضاء را به نیت غسل شست.

حکم شرعی وضو با صورتی که احتمال نجس بودن آن می‌رود، چیست؟ (وسواسی)

شهر جواب ـ با توجه به عدم یقین نجاست در شب قبل، نماز خوانده شده صحیح است و نیازی به تطهیر جاهایی که به چشم خود سرایت و انتقال نجاست به آنجا را ندیدید، نیست.

ورود سگ به مسجد و اطراف آن، چه حکمی دارد؟

شهر جواب ـ تاجایی که ممکن است به جهت احترام مسجد باید از ورود سگ به مسجد خودداری شود، مثل این که تا زمانی که در دارد بسته شود و ... در غیر این صورت اگر ناخواسته وارد شوند گناهی مرتکب نمی‌شوید ضمن اینکه اگر سگ و محلی که وارد شده خشک باشند، آن جا نجس نمی‌شود.

سرایت نجاست از فرش نجس به دیگر وسایل منزل

شهر جواب ـ در فرض سوال،تنها باید از جاهایی پرهیز کنید که خود یقین به نجس بودن آن جا دارید و نباید پی گیر این باشد که الان کجا نجس شده و جاهایی که شک دارید اعتنا نکنید چون یقین، تنها ملاک نجاست و طهارت است و تا یقین نباشد حکم به نجاست نمی شود