افسردگی

افسردگی

وقتی انسانی تنهاست و نمی تواند تا دو ماه آینده پیش خانواده برود و انگیزه اش را هم از دست داده چکار باید کرد؟

شهر جواب ـ سوال خیلی کلی است و باید با جزئیات بیشتری مطرح می شد؛ چون راهکار مقابله با تنهای در شرایط مختلف فرق می کند. با این حال آنچه که به طور کلی می توان گفت این است که در درجه اول سعی کنید شرایط یک سفر حتی یکی دو روزه به شهر خودتان را محیا کنید.

چرا بعضا دين و اخبار آن (مخصوصا اخبار مربوط به مرگ و قيامت) انسان را نسبت به همه چيز افسرده و نا اميد می‌كند؟

شهر جواب ـ یکی از روش های دین برای تربیت انسان استفاده از شیوه انذار و تبشیر است؛ یعنی هم بشر را از عواقب شوم کارهای بدش آگاه می‌کند و می‌ترساند و هم اینکه به اجر و پاداش های افعال نیک و خوب او اشاره می‌کند. البته نقش انذار در این بین پر‌رنگتر است و علت آن هم اثر تربیتی بیشتر آن است.