بانوان

بانوان

هدف زنان محجبه از خودنمائی چیست؟

شهر جواب ـچگونه مي شود خانمي كه مي خواهد حجاب كامل با چادر را رعايت كند، از چادر براق يا شلوار لي كه شيك تر به نظر ميرسد يا روسري و مانتو رنگي استفاده كند!اين تناقض در جامعه جاي تعجب دارد "حجاب براي محفوظ ماندن از جلب نگاه ديگران" و "استفاده از حجابي كه زيبا باشد"
1_آيا اين گونه اشخاص دركي از حجاب ندارند؟
2_آيا خصيصه شرم و حيا آن ها را از زيبا جلوه كردن مقابل نامحرم، باز نمي دارد؟ (هر چند جنبه شرعيش را رعايت كرده باشند)
3_آيا هدف از انجام اين كارها غير از زيباتر نشان دادن خود و همان خودنمايي است؟

 

آیا فرزند آوری به هر قیمتی حتی به وسیله ازدواج با غیر هم‎کفو لازم و ضروری است؟

شهر جواب ـ تکلیف دختر ازدواج به هر قیمتی نیست بلکه تکلیف او اولا تلاش برای پیدا کردن موردی است که تا حدود زیادی با او تناسب داشته باشد (برای این مسئله می‌تواند از روش‌های همسریابی دختران استفاده کند)