عرفان عملی

عرفان عملی

با توجه به تأکید اسلام و قرآن به استفاده از نعمت‌های حلال خداوند، چرا بعضی از عرفای اسلامی، به رهبانیت و دوری از نعمت‌های حلال روی آورده‌اند؟

شهر جواب ـ ما باید بین رهبانیت (به معنای گوشه‌نشینی و ترک ازدواج، انزوای کامل از خلق و یک گوشه نشستن و عبادت نمودن) و زاهدانه زندگی کردن فرق قائل شویم.

چرا بعضی‌ها دنبال عرفان می‌روند؟ از چه سنی می‌شود وارد این وادی شد؟ چه کارهایی را باید پشت سر بگذاریم؟ استاد چه ضرورتی دارد؟

شهر جواب ـ به دنبال عرفان بودن ریشه در فطرت انسان‌ها دارد که انسان به طور فطری، به دنبال معنویت است؛ ولکن در تشخیص این راه گاه دچار اشتباه می‌شود

یک طلبه جوان هجده ساله هستم و مدتی است که به عرفان و سیر و سلوک علاقمند شدم. آیا نیازی به استاد در نشان دادن طریق و سلوک هست؟

شهر جواب ـ بله به طور کلی در مسیر سیر و سلوک، نیاز به استاد است آن هم نه هر استادی؛ بلکه استاد کامل و مکملی که پایبندی کامل و دقیق به شریعت و دستورات دین داشته باشد