تربیت و فضائل و رذائل اخلاقی

تربیت و فضائل و رذائل اخلاقی

یه گناه هست که هر وقت یادش می افتم ناامید می شوم؟

شهر جواب ـمن آدم گناه کاری بودم ولی توبه کردم اما یه گناه هست که هر وقت یادش می افتم ناامید می شوم.هر چی مي خواهم براي امام حسین (ع) گریه کنم نمی توانستم.لطفا راهنماييم كنيد.