مهدویت و آخرالزمان

مهدویت و آخرالزمان

چرا باید برای سلامتی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) دعا کنیم؟

شهر جواب ـچرا باید برای سلامتی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) دعا کنیم؟ در حالی که ایشان در بین انسانها و دشمنان نیستند تا آسیبی به ایشان وارد شود و خداوند حافظ و نگهبان ایشان است.