مبطلات روزه

مبطلات روزه

پنج دقیقه قبل از اذان افطار کردم روزه ام صحیح است؟

شهر جواب ـ اگر منظورتان این است که 5 دقیقه قبل از مغرب و وقت شرعی اذان که هنگام افطار شیعه است، روزه را باز کردید، روزه شما بر اساس نظر حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی (مد ظله)، صحیح است و نیازی به قضاء کردن ندارد.

اگر روزه دار کاری کند که تحریک شود روزه اش باطل می شود؟

شهر جواب ـ اگر روزه دار استمناء كند، يعنی با خودش، كاری كند كه آب منی از او بيرون بيايد، روزه اش باطل می شود؛ ولی اگر به قصد بيرون آمدن آب منى، كارى بكند، در صورتى كه آب منى از او بيرون نيايد، روزه ‏اش باطل نمى‏ شود. البته در هر دو فرض، به خاطر استمناء، مرتکب گناه شده است.در مورد سؤال هم به خاطر استمناء گناه کرده است؛ اما از آنجا که منی خارج نشده است، روزه او، صحیح است.