آیا اقدام به بارداری در ماه رمضان مانعی دارد؟

پرسش: 

آیا اقدام به بارداری در ماه مبارک رمضان، مکرو هست یا خیر؟ اگر در ماه مبارک رمضان، اقدام به بارداری شود، می توان روزه هم گرفت یا خیر؟

پاسخ:
به جز در طول روز که روزه واجب است و نزدیکی حرام است، دلیلی بر کراهت در سایر اوقات دیده نشده است و به صرف اقدام برای بارداری، مانع از روزه گرفتن نمی شود. (1)

منبع و مآخذ:
1. استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در شهر قم.

www.askdin.com/thread21024.html#post247016

دیدگاه جدیدی بگذارید