روزه

روزه

حکم روزه کسی که فکر می‌کرد اذان دیرتر گفته می‌شود و بعد خلاف آن ثابت شد و شک دارد که مبطل روزه را در این فاصله دو زمان انجام داده است یا خیر، چه است؟

شهر جواب ـ درفرض سؤال،روزه محکوم به صحت است.

پنج دقیقه قبل از اذان افطار کردم روزه ام صحیح است؟

شهر جواب ـ اگر منظورتان این است که 5 دقیقه قبل از مغرب و وقت شرعی اذان که هنگام افطار شیعه است، روزه را باز کردید، روزه شما بر اساس نظر حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی (مد ظله)، صحیح است و نیازی به قضاء کردن ندارد.

اعراض قهری و قصد اقامت ده روز

شهر جواب ـ اگر اعراض قهری صورت نگرفته باشد که مشکلی نیست؛ اما اگر اعراض قهری صورت گرفته است، اگر هر شب برای کمتر از دو ساعت از محل اقامت خارج می‌شوید، قصد اقامت شما خراب نشده و نماز شما کامل و روزه‌تان صحیح است.

اگر روزه دار کاری کند که تحریک شود روزه اش باطل می شود؟

شهر جواب ـ اگر روزه دار استمناء كند، يعنی با خودش، كاری كند كه آب منی از او بيرون بيايد، روزه اش باطل می شود؛ ولی اگر به قصد بيرون آمدن آب منى، كارى بكند، در صورتى كه آب منى از او بيرون نيايد، روزه ‏اش باطل نمى‏ شود. البته در هر دو فرض، به خاطر استمناء، مرتکب گناه شده است.در مورد سؤال هم به خاطر استمناء گناه کرده است؛ اما از آنجا که منی خارج نشده است، روزه او، صحیح است.

روزی که یوم شک است، اگر کسی در آن روز، روزه نگرفت، ولی در وسط روز خبردار شد که آن روز، اولین روز ماه مبارک رمضان است، باید امساک کند؟

شهر جواب ـ اگر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است‏ يا اول ماه مبارک رمضان، به نيت روزه قضا يا روزه مستحبى و مانند آن روزه بگيرد، و در بين روز بفهمد كه ماه رمضان است بايد نيت روزه ماه رمضان كند و یا اگر روزه قضا و ... نیت نکرده است...

خواب ماندن برای روزه قضا

لازم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذراند يا به عنوان مثال، بگويد فردا را روزه مى‏ گيرم؛ بلكه همين قدر كه براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب كارى كه روزه را باطل مى‏ كند، انجام ندهد، كافى استشهر جواب ـ

حد ترخص تنها در مسافرت کاربرد دارد؟ فرق آن با حد شرعی چیست؟

شهر جواب ـ حد ترخص منظور مکانی است که مسافر وقتی به آنجا می رسد دیگر دیوارهای آخر شهر را نمی بیند و صدای اذان آن را نمی شوند یا جایی است که تنها صدای اذان شنیده نمی شود.