شمایل حضرت علی علیه السلام چگونه بوده است ؟

پرسش:

 شمایل حضرت علی علیه السلام چگونه بوده است ؟

پاسخ:
حضرت علی علیه السلام نه تنها از نظر روحی و اخلاقی که از جهت جسمانی نیز مردی به تمام معنا «کامل» بود. رنگ رخش گندمگون، چهره اش درخشان، ابروانش به هم پیوسته، چشمانش فراخ و پلک ها قدری سنگین می نمود. قامتی به اندازه داشت نه بسیار بلند قد بود و نه چندان کوتاه قد به نظر می رسید. زیباروی و خندان بود. گردنی مانند صراحی نقره داشت. دارای سینه ای گشاده و شانه های پهن بود. بازو و دستش چنان پر می نمودند که گویی یک پارچه بودند. پشتی محکم و عریض و شکمی بزرگ داشت؛ متمایل به چاقی بود. ماهیچه پایش برآمده و هرچه پایین تر می آمد، باریک تر می شد. ماهیچه دست او نیز چنین بود. در راه رفتن خیلی به پیامبر صلی الله علیه و آله شباهت داشت. قوّه و نیروی بدنی او به حدّ کمال بود. در میان همگنانش کسی نیروی او را نداشت. قوّتش به قدری بود که بدون زحمت سواری را از روی اسب می ربود و به زمین می زد و اگر پنجه به بازوی کسی می افکند، او را در جای خود چنان میخکوب می کرد که قادر به حرکت نمی شد. با هرکسی کشتی می گرفت او را به زمین می زد. سنگ های بزرگ را به راحتی برمی داشت و سنگین ترین درها را از جا برمی کند(1)درباره شمایل حضرت علی علیه السلام پيامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و اله وسلم فرمود:

هرکه دوست دارد که به هيبت اسرافيل، رتبه ميکائيل، جلا لت جبرئيل، سازگاري آدم، خداترسي نوح، دوستي ابراهيم، اندوه يعقوب، جمال يوسف، مناجات موسي، صبرايوب، زهد يحيي، سنت يونس، پرهيز عيسي وحب و خوي محمد بنگرد بايد به علي بنگرد، که نود خصلت از خصلت هاي انبيا در اوست وهمه را خداوند در او جمع کرده و براي احدي غير او جمع نکرده است.
علا مه مجلسي(ره)گويد: از جابر و ابن حنيفه روايت است که: علي علیه السلام مردي ميان قامت و تنومند بود، ابرواني بلند و کماني، چشماني درشت و سياه داشت که سفيدي آن آميخته به سرخي بود، چهره اش از زيبايي مي درخشيد، گندمگون بود و موهاي جلو سرش ريخته و پشت سر مويي بسان سربندي جواهر نشان داشت، گردنش چون تنگ سيم فام بود و درشت، پشتي محکم، سينه اي پهن و پهلويي پرگوشت و يکدست و صاف، دستها و انگشتاني پرگوشت و کلفت داشت بازو و ساعدش در هم و يکدست بود به طوري که از هم تميز داده نمي شد، ساعدهايي درشت، دوش هايي پهن و مفاصلي بزرگ مانند مفصل شيرژيان داشت. محاسني داشت که سينه اش را زينت مي بخشيد، عضلاتي درشت و ساق پايي باريک داشت. (2)

 

منابع و مآخذ:

1.محمّد علی خلیلی، زندگانی حضرت علی علیه السلام / ۱۳٫

2.بحار الا نوار ج 35 ص 2و3

http://www.askdin.com/thread29352.html