معنای «لا اله الا الله»

پرسش:

کلمه توحیدی «لا اله الا الله» به ما میگوید فقط خداوند معبود است، چون این «لا»، «لا»ی نفی جنس است هر معبودی شامل میشود. ولی با این حال ما معبودهای فراوانی در عالم وجود میبینیم. همه نوع معبود از حجر و شجر و حیوان و انسان و ماه و خورشید و ستاره و مانند آن. راه حل این موضوع چیست؟

پاسخ:

بله همانطور که شما فرموده اید «لا» در «لا اله الا الله» نفی جنس است، و هر نوع معبودی را جز «الله» نفی می کند، این نفی هم یک نفی حقیقی است، یعنی در واقع خدا و معبودی جز «الله» نیست. بنابراین کسانی که معبود دیگری برای خود برگزیده اند، آن معبود، واقعا معبود نیست، واقعا اله نیست. پس تعارضی با درستیِ معنای «لا اله الا الله» ندارد.

به همین خاطر قرآن کریم می فرماید: «ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه‏؛ اين معبودهايى كه غير از خدا مى ‏پرستيد، چيزى جز اسمهايى كه شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده ‏ايد، نيست. خداوند هيچ دليلى بر آن نازل نكرده، حكم تنها از آن خداست.(1)

مثل این است که دکتر به شما بگوید درمانی جز این قرصی که برایت می نویسم نداری، و بعد شما بروید یک قرص دیگری بخورید! خب این قرص خوردن اشتباهِ شما حرف دکتر را که نقض نمی کند، واقعا این قرص، درمان شما نیست، شما گمان می کنید که درمان شماست.

کسانی که با پرستش ماه و خورشد و شجر و قمر و اینها گمان می کنند اینها معبودشان است، خودشان اشتباه می کنند، نه اینکه اینها واقعا معبود باشند. معبود واقعی نیستند، معبود خیالی هستند.

 

پی نوشت:

  1. یوسف:40/12.

http://askdin.com/comment/1052790#comment-1052790