میزان قدرت اجنه

پرسش:

آیا اجنه میتوانند باعث پرت شدن حواس بشوند؟
یا میتوانند از زبان انسان ها حرف بزنند و به مقصدشان برسند؟

 

پاسخ:

اجنه موجواتی دارای جسمی لطیف هستند که قابل دیدن نیستند و از طرفی مانند انسان دارای اختیار بوده و دارای تکالیفی نیز می باشند.  قرآن درباره جن و انس می فرماید: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (1). آنها از دخالت در حیطه زندگی انسان منع شده اند اما همان طور که برخی از انسان ها از دستورات الهی سرپیچی می کنند برخی از اجنه هم از این دستورات سرپیچی می کنند و در برخی از موارد که زمینه را فراهم ببیند به زندگی انسان ها سرک می کشند اما از آنجا که قدرت اراده انسان ها از اجنه بیشتر است اجنه توانایی نفوذ در حیطه زندگی انسان ها را ندارند مگر این که خود انسان ها به آنها اجازه نفوذ دهند و این وقتی واقع می شود که فردی اراده خود را ضعیف کرده باشد و گمان کند که آنها می توانند در زندگی انسان وارد شوند همین خیال باطل می تواند باعث نفوذ اجنه به حیطه اراده انسان شود .(2)

اما میزان دخالت اجنه در امورات زندگی انسان آنقدر گسترده نیست که بتواند جسم انسان را در اختیار بگیرد و او از جانب او سخنی بگوید بلکه بیشتر در حد وسوسه و اختلال در فکر و اراده انسان بوده مگر این که یک فرد کاملا خود را در اختیار اجنه قرار داده باشد و اراده خود را بسیار ضعیف کرده باشد که این موارد هم بسیار اندک و ناچیز است.

 

پی نوشت ها:

1- ذاریات: 56.

2- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲۵، دارالکتب الاسلامیه، چاپ نهم، ص۱۵۵ و ۱۵۶.(با دخل و تصرف).

 

http://askdin.com/comment/1046500#comment-1046500