آیا می‌توان گفت این ندا شیطانی است؟

سؤال:
اگر ندای یک واسطه‌ الهی بنده را به وعده‌ای بشارت داد و این وعده محقق نشد آیا می‌توان گفت این ندا شیطانی است؟

 


پاسخ:
قطعا وعده‌های الهی همه حق بوده و تحققشان قطعی است.

پس می‌توان از عدم تحقق وعده‌ای به این نتیجه رسید که اساساً آن وعده، رحمانی و از طرف خداوند نبوده است بلکه یا القائی نفسانی است و یا القاء شیطانی؛[1] زیرا ویژگی‌ِ القائات شیطانی آن است که هر چیزی را برخلاف آنچه هست نشان می‌دهد.[2] و اتفاقا این وجه مشترکی است میان القائات شیطانی و القائات نفسانی؛‌ زیرا نفس نیز با غلبه وهم بر آن اینچنین است؛ یعنی واژگونگی حقایق.

از فوائد القائات شیطانی آن است که کسانی که در قلوبشان مرض و شک و نفاق و شقاوت است با آن آزموده می‌شوند.[3]

برای محافظت از القائات نفسانی و شیطانی، توجه قلبی به «اسم حفیظ» و «اسم عاصمِ» الهی و پناه بردن به آن در عمل و گفتار مفید است.[4]

در پایان به تفاوت ندای رحمانی و ندای شیطانی از زبان مولانا اشاره می‌شود:
«هر ندایی که ترا بالا کشید / آن ندا می‌دان که از بالا رسید
هر ندایی که ترا حرص آورد / بانگ گرگی دان که او مردم دَرَد».[5]


منابع:[1]. برای مطالعه بیشتر در مورد القائات نفسانی و القائات شیطانی ر.ک: آشتیانی، سیدجلال‌الدین، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۰، چ سوم، ص ۶۲۹؛ همان، ص ۵۹۳؛ بابارکنا،‌ نصوص الخصوص فی ترجمة الفصوص، تصحیح مظلومی، تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل، ۱۳۵۹، ج۱، ص ۳۶-۳۷.

[2]. امین، سیده نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران: نهضت زنان مسلمان، ۱۳۶۱، ج۸، ص ۲۱۹.

[3]. همان، ج۸، ص ۳۶۹.

[4]. خوارزمی، تاج‌الدین حسین، شرح فصوص الحکم،‌ تصحیح علامه حسن‌زاده آملی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۷۹، چ دوم، ص ۷۷.

[5]. مولانا جلال‌الدین بلخی، مثنوی معنوی، تصحیح توفیق سبحانی،‌تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۷۳، ص ۲۳۱.
http://www.askdin.com/showthread.php?t=64961&p=1022011&viewfull=1#post10...