آیا طلاب از خدمت معاف هستند؟

پرسش:
علی رغم ضرورت حفظ شأن و احترام طلاب، آیا برای تعالی و ارتقاء سطح ارتباط طلبه ها با متن مردم آیا بهتر نیست دوره های طرح قرار داده شود مثل همین کارآموزی دانشگاه؟ چون این مقدم داشتن طلبه برای نماز و پیش انداختن و احترام او در امور میتواند خیلی ویرانگر باشد، اگر آن فرد خود ساخته نباشد. همچنین رفتن به سربازی، آیا بهتر نیست برای طلاب اجرا شود؟ چرا که بالاخره هر تربیتی اثر خاص خود را دارد.

 


پاسخ:
در این که تربیت طلاب از جهات مختلف ضرورت دارد، یعنی هم از لحاظ تقویت روابط عمومی، و تعامل با مردم، و هم به لحاظ خودساختگی، تهذیب، و تواضع و تحمل سختی ها و مشکلات و مانند آن تربیت و رشد طلاب لازم بوده و در آن حرفی نیست، اما در خصوص روش اجرا و آموزش چنین تعالیمی باید دقت کنید که لازم نیست طلاب لزوما طرحی مانند کارآموزی را طی کنند. چرا که کارآموزی آموزش حرفه است، نه آموزش روابط عمومی، در حالی که سنخ کار طلاب به گونه ای است که بیش از دوره های کارآموزی موجب تقویت روابط عمومی خواهد شد، خود این هجرت های کوتاه و بلند برای تبلیغ و حضور در مساجد و در میان مردم، در شهر و روستا ان بالاترین امری است که موجب آموزش روابط با دیگران خواهد شد.

منتهی چیزی که هست طلاب برای پیشگیری از آفات ناشی از این کانون توجهات بودن، و خودکامگی، باید تهذیب شده باشند که آن هم نه با دوره های کارآموزی بلکه با مطالعات اخلاقی، و دروس اخلاق و جدیت در تهذیب و جهاد با نفس محقق خواهد شد؛ که باز خود این تبلیغ های جهادی و مانند آن د این مسئله هم دخالت دارد.

علاوه بر اینکه نوع دروس حوزه متفاوت است، سال ها طول میکشد تا یک طلبه پخته شده و به ثمردهی برسد، یک دانشجو تا دکترا اگر پیوسته بخواند حدود 10 سال طول میکشد، اما یک طلبه ده سال فقط مقدمات و سطح را میخواند تا تازه به درس خارج فقه و اصول برای کسب ملکه اجتهاد و آموزش روش استنباط احکام از منابع دینی راه یابد؛ او باید با حجم انبوه شبهات مقابله کند، طبیعتا فرصت زیادی برای تحصیل ندارد، باید تمام وقتش را صرف تحصیل و تهذیب کند، فرصت اینکه بخشی از وقتش را صرف کارآموزی کند که خارج از حیطه تخصص و وظیفه اش است را ندارد و به همین خاطر چنین اجباری برای او به نوعی برای او اتلاف وقت محسوب میشود؛ مثل این است که ما یک دانشجوی پزشکی را اجبار کنیم دوره کارآموزی را در مکانیکی بگذراند!

اما در مورد خدمت سربازی بر خلاف آنچه که بسیاری از مردم گمان می کنند طلاب از خدمت معاف نیستند، و معافیت آنها مانند معافیت دانشجویان معافیت تحصیلی است، نه معافیت دائمی.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=56189&p=1017208&viewfull=1#post10...