آیا در آخرالزمان قومی از آشور اسراییل را نابود می کند؟

پرسش:
الف- می گویند یکی از علت های دشمنی اسراییل با ایران اینست که در تورات آمده، در آخرالزمان قومی از آشور اسراییل را نابود می کند، آیا این سخن سندی دارد؟
ب- آیا می توان گفت: یهودیت نسبت به مسیحیت، از نظر احکام کاملتر بوده و به اسلام نزدیک تر هست؟ زیرا در یهودیت زنا - ربا و.. حرام است ولی در مسیحیت بی بندباری و فساد موج می زند؟

 


پاسخ:
پاسخ سؤالات شما را در دو بخش تقدیم می کنیم:

الف- وعده نابودی اسرائیل در عهدین و قرآن: بدون شک، از یکسو این موضوع، یعنی وعده نابودی اسرائیل بدست قومی نیرومند و مؤمن نه تنها از طریق تورات، بلکه از طریق انجیل و قرآن برای صهیونیست ها قطعی و مسجل شده زیرا بوضوح، در بین جوامع اسلامی، دشمنیِ ریشه دار شیعیان و بویژه حکومت و مردم ایران اسلامی بعنوان جلوداران و پیشگامان جبهه مقاومت و مبارزه با صهیونیسم برای اسرائیل ثابت است. از اینرو طبق قرائن و شواهد بسیار، تنها گزینه ای که می تواند بر اساس این پیش بینی برای رژیم غاصب اسرائیل تهدید محسوب شود، جمهوری اسلامی است.

در این مجال به برخی از آیات تورات و انجیل و قرآن در باره پیش بینی مذکور اشاره می کنیم:
یک- تورات: خداوند در قسمت های مختلف تورات وعده عذاب قوم ناسپاس و نافرمان یهود را بارها تکرار نموده و چون این طایفه برای اصلاح خود اقدام نکردند عذاب های مختلف و متعددی را برای آنان پیش بینی نموده و متذکر شده که برخی از آنها بدین شرح است: «من بر ضد شما برخواهم خاست و شما در برابر دشمنانتان پا به فرار خواهید گذاشت، کسانی که از شما نفرت دارند برشما حکومت خواهندکرد، حتی از سایه خود خواهید ترسید»، «بلای جنگ را بر شما نازل خواهم کرد تا درمیان قوم ها پراکنده شوید. سرزمین شما خالی و شهرهایتان خراب خواهندشد.» (1) همچنین به دو نکته جالب دیگر که بیانگر نابودی این قوم ستمکار است پرداخته: اول اینکه فرموده است: «خداوند قومی را از دوردستها به سراغتان خواهد فرستاد، قومی که زبانشان را نمی فهمید.»(2) «ایشان مثل عقاب برسر شما فرود خواهندآمد.»(3) و دوم این که صهیونیست ها با بلایی ناشناخته هم روبه رو خواهندشد. جائی که در تورات به صورت پیش بینی عنوان می شود: «خداوند هرگونه بیماری و بلایی را که وجود دارد، حتی آنهایی که دراین کتاب اسمی از آنها برده نشده به سراغ شما خواهد فرستاد تا نابود شوید.»(4)

دو- انجیل: همچنین پیش بینی نابودی قوم ملعونی که نافرمانی خدا را کرده اند نه تنها در تورات که در اناجیل موجود از زبان حضرت عیسی (علیه السلام) این پیامبر بزرگ الهی که بارها مورد آزار و اذیت بسیاری از یهودیان زمان خود قرار گرفت، نیز بیان شده است. (5) بر اساس آیات انجیل موجود که در دسترس همگان نیز قرار دارد، راه نجات یهود در اطاعت از فرامین الهی و هلاکت، سرنوشت محتوم آنانی است که به ظلم و جنایت ناسپاسی و کشتن انبیاء و اولیاء دست زده و به نام دین ترور و وحشت را در هر دوره ای بر پا داشته و در زمین فساد کرده و می کنند که مصداق آن امروزه رژیم اشغالگر صهیونیستی است.

سه- قرآن مجید: در قرآن مجید چنین آمده است: «در کتاب تورات به فرزندان اسرائیل اعلام فرمودیم: شما دوبار در زمین فساد و سرکشی و طغیان خواهید کرد. و چون زمان اولین وعده مجازات، فرا رسد مردانی جنگجو را می گماریم که بر شما شورش کنند، خانه های شما را مورد تهاجم و جستجو قرار دهند که این وعده ای است که تحقق آن حتمی و مسلم است. اگر نیکی کنید آن نیکی به خودتان برمی گردد و ا گر بدی کنید به خودتان بدی کرده اید و چون وعده کیفر دوم فرارسد دشمنان بر شما غالب می شوند و آنچنان در تنگنا قرار می گیرید که آثار ذلت و غم و اندوه در چهره هاتان پدیدار می شود و آن ها مثل دفعه قبل حتی به پرستشگاه های شما داخل می شوند و هرچه بدست آورند به شدت نابود می کنند. (و نیز فرموده شد): چه بسا که خداوند رحم خود را شامل حال شما فرماید، اما اگر شما به فساد و تباهی بازگردید ما نیز شما را کیفر خواهیم کرد و ماجهنم را برای کافران، زندان همیشگی قرار داده ایم.»(6)

بنابراین، به نظر می رسد که صهیونیسم که مصداق واقعی یهودیان نافرمانی هستند که وعده مجازات آنان در کتاب های مقدس به خاطر ماهیت تروریستی شان حتمی و لایتغیر است، باید به جای ستیز با اسلام و مسلمین و قتل و کشتار بی گناهان و ... توبه کرده و به احکام الهی گردن نهند و گرنه در جهانی که اساس آن بر پایه عدالت است و به آن سمت در حرکت است، چیزی جز نابودی عاید آنان نخواهد شد. در حقیقت، این انسان های پاک هستند که وارث جهان و حاکم بر آن خواهند شد، نه ظالمان و ستمگرانی که به مبارزه با ادیان الهی و بویژه اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله) می پردازند. چنانکه پیشتر در تورات(زبور داوود)(7) و در قرآن(8) بیان شده است.(9)

ب- تورات یا انجیل، کدام کامل تر و کم تحریف تراند؟: اتفاقاً در آیات بسیاری از قرآن کریم، آیاتی تحت عنوان آیات تحریف، وجود دارد که ناظر به عهدینِ موجود(عهد قدیم و جدید) به ویژه تورات کنونی است(10) و تحریف آن اعم از تحریف لفظی و معنوی بوده است. اهل کتاب به انواع زیادی از تحریف در کتاب آسمانی خود، دست می‌زدند، از قبیل: تحریف معنوی و تفسیر ناروا، تحریف لفظی به افزایش یا کاهش و یا به صورت تغییر و تبدیل و نیز تحریف در نحوه گویش، که می‌توان آن را تحریف شفاهی نام نهاد. بعلاوه حذف آیات معاد، افزودن مطالب خرافی و نادرست که منافی تعالیم و روح ادیان آسمانی است، تغییر و تصرف در احکام و حدود الهی، تغییر یا پنهان کردن اوصاف پیامبر اسلام و بشارت نبوت آن حضرت و ویژگی‌های یاران ایشان از جمله تحریفات مهم اهل کتاب به ویژه دانشمندان یهود بوده است. همچنین در روایات بسیاری به مسأله تحریف در تورات و انجیل اشاره شده است.(11) بنابراین نمی توان به صراحت گفت که تحریفات عهد قدیم (تورات) بیشتر است یا عهد جدید (انجیل).

 

 


پی نوشت ها:
1- تورات، قسمت خروج، فصل 26 آیات 12 تا 39.
2- فلذا رژیم صهیونیستی بدلیل خوف و وحشتی که از ایران اسلامی دارد، از یکسو به تمام آکادمی های کشور دستور داده تا تعلیم زبان فارسی را در دستور کار قرار دهند تا نوعی آرامش به خودشان تلقین کنند که با توجه به اینکه مردم یهود، زبان فارسی را می شناسند. بنابراین، ایران نمی تواند مصداق وعده ای باشد که در این آیه از تورات بیان شده! و از سوی دیگر خوف و وحشت رهبران صهیونیست به قدری آشکار است که نمی توانند بغض و کینه شان را مخفی کنند!
3- تورات، قسمت تثنیه، فصل 28 آیه 29
4- تورات، قسمت تثنیه، فصل 28 آیه 61
5- انجیل لوقا، فصل سوم، آیه 7 تا 9؛ انجیل لوقا، فصل 21 آیات 20 به بعد.
6- قرآن کریم، سوره اسراء، آیات 4 تا 9
7- «نیکان، دنیا را به ارث خواهند برد و تا ابد در آن سکونت خواهند نمود.»، تورات، زبور، فصل 37 آیه 29
8- «و ما در زبور داود که بعد از تورات آمد نوشتیم: بندگان صالح من وارث حکومت بر زمین خواهند شد.»، قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه 105.
9. برگرفته از مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، مقاله سرنوشت صهیونیستها به روایت کتابهاى مقدس یهودیان، مجید گودرزی، با اندکی تغییر و تصرف.
10- ر.ک: بقره، 102؛ نساء، 46؛ بقره، 78؛ آل عمران، 78، بقره ، 75.
11- بحار الانوار، ج 89 ، ص 43؛ کافی، ج، 1 ص، 224؛ بحارالانوار، ج ‏9، ص 180؛ همان، ج ‏9، ص 19؛ همان، ج ‏9، ص 316.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=64497&p=1011629&viewfull=1#post10...