گرفتن جان جنین در رحم مادر توسط عزراییل(ع)

پرسش:

بعضی از جنین ها بعد از زمانی که روح در آنها دمیده میشود جان میدهند. عزارییل چگونه جان جنین را در رحم مادر میگیرد؟

پاسخ:

1- اينكه در لحظه مرگ حضرت عزرائيل براى قبض روح حاضر مى‏شود، امر مسلمى نيست. در قرآن موضوع قبض روح گاه به خدا نسبت داده شده است(زمر/ 42) و گاه به ملک الموت عزرائیل (سجده/ 11) و گاه به دیگر فرشتگان الهی (انعام/ 61).
دليل اين اختلاف ها اين است كه مراتب و اسباب مرگ مختلف است. خدا سرور همه فرشتگان مرگ است و عزرائیل نیز سرور دیگر فرشتگان مرگ است. گاه خود عزرائیل اقدام به قبض روح میکند و گاه زیردستان او.

2- باید توجه داشته باشیم فرشتگان مرگ دارای وجودی مجرد از ماده و بالتبع خالی از زمان و مکان هستند بنابراین عزرائیل یا فرشتگان زیردست او برای قبض روح نیازی به وارد شدن در مکانی مثلا رحم مادر ندارند بلکه وجود خاصی دارند که احاطه بر تمام عالم ماده دارند و به این ترتیب دائره نفوذ عملشان فوق العاده وسيع است همان طور كه در حديثى از امام صادق (ع) درباره فرشته مرگ میخوانیم پيامبر ص از احاطه ملک الموت نسبت به جهان سؤال كرد و او در جواب چنين گفت: «اين جهان و آنچه در آن است با تسلط و احاطه اى كه خداوند به من بخشيده در نزد من همچون سكه اى است كه در دست انسانى باشد كه هر گونه بخواهد آن را مى چرخاند.» (تفسیر قمی/ج2/ص168)

3- درباره مراحل قبض روح نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود زیرا روایات بیش از آنکه نحوه و مراحل قبض روح را با جزئیاتش بیان کنند به کیفیت قبض روح مومن و کافر و اینکه برای مومن راحت است و برای کافر سخت است پرداخته اند با این حال طبق برخی از روایات قبض روح مومن با صدا زدن یک منادی مصادف است (ترجمه المیزان/ج20/ص481) و شاید بتوان قبض روح جنین را نیز به همین صورت دانست.

http://www.askdin.com/thread37058.html

دیدگاه جدیدی بگذارید