آیا کنیه اباصالح دلالت بر ازدواج امام زمان (عج) دارد؟

پرسش:

آیا کنیه اباصالح دلالت بر ازدواج امام زمان (عج) دارد؟

پاسخ:

در پاسخ به سوالتان توجه به چند نکته مهم است:

1- كنيه در زبان عربى معمولا براى احترام و تكريم به كار مى رود و لزوما اینگونه نیست که مثلا وقتی به فردی گفته میشود ابوالفضل، معنايش اين باشد كه حتما فرزندى به نام فضل دارد و اين فرد پدر اوست بلكه گاهى براى فال نیک زدن از كنيه هایی با مفاهیم عالی استفاده میشود مثلا فردى كه كنيه اش ابوالفضل است، از همان كودكى اين كنيه را بر او مى گذارند و فال نیک مى زنند كه خداوند فرزندى به نام فضل به او عطا نمايد و يا وقتی بزرگ شد صاحب فضل و احسان و كرم شود.

2- درباره اینکه امام زمان زن و فرزند داشته باشد شواهد محکمی در دست نیست و برخی همسر داشتن ایشان را به عنوان احتمال مطرح کرده اند و عده کمتری نیز احتمال فرزند داشتن ایشان را ناممکن ندانسته اند هرچند دلیلی هم بر اثبات فرزند داشتن حضرت ندارند.

3- با مروری بر کتب روایی به دست می آید کنیه اباصالح برای صاحب الزمان(ع) بیش از آنکه ریشه روایی داشته باشد در زبان مردم شایع است یعنی میان مردم مرسوم شده است که به امام زمان اباصالح میگویند بدون اینکه در روایات به این کنیه برای امام زمان اشاره ای شده باشد.

4- عده ای این احتمال را مطرح کرده اند که شیوع این کنیه برای امام زمان به دلیل روایاتی درباره گمشدگان است. در برخی از روایات آمده است وقتی در خشکی راه را گم کردید، «صالح» را صدا بزنید و وقتی در دریا گم شدید، «حمزه» را صدا بزنید.(وسائل الشیعه/ج11/ص443) این دو (صالح و حمزه) از طایفه جن و دو جن مومن هستند که موکل بر راههای خشکی و آبی می باشند.( وسائل الشیعه/ج11/ص444)

آنها احتمال داده اند از آنجا که امام زمان، به اذن خداوند بر آن موکلین، ولایت و سروری دارد و به اذن خداوند همه آنها به نوعی در خدمت امام زمان هستند مردم ترجیح داده اند به جای اینکه صالح (یعنی جنی که موکل بر راههای خشکی است) را صدا بزنند سرور او را که امام زمان است با عبارت یااباصالح صدا بزنند زیرا «اب» به معنای «سرور» نیز آمده است و وقتی گفته میشود «اباصالح» یعنی «سرور آن جنی که نامش صالح است.»

به هر حال کنیه اباصالح ثابت نمیکند که امام زمان فرزندی به نام صالح داشته باشد.

http://www.askdin.com/thread36965.html

دیدگاه جدیدی بگذارید