کسی که خودکشی میکند نباید به جهنم برود

پرسش:

کسی که خودکشی میکند جان او به دست عزراییل گرفته می شود پس به امر خدا کشته شده در این صورت چرا جهنمی می شود؟

پاسخ:

وقوع مرگ یک عمل تک ساحتی نیست بلکه مجوعه ای از عوامل دست به دست هم میدهند تا مرگ رخ دهد به عنوان مثال در مرگ طبیعی، قوای حیاتی انسان کارآیی خود را از دست میدهند و زمینه را برای قطع ارتباط روح با بدن آماده میکنند به این صورت که قابلیت بدن برای ارتباط با روح از بین میرود و اینجاست که فرشته مرگ به وظیفه خود عمل میکند و عمل توفی را انجام میدهد. توفی به معنای گرفتن است گو اینکه روح امانتی در بدن بوده است که هنگامی که بدن قابلیت پذیرش آنرا از دست میدهد عزرائیل روح را تحویل میگیرد. (تفسیر نمونه/ج2/ص569)

کسی که خودکشی میکند در حقیقت به اختیار خود قابلیت بدنش را برای ارتباط داشتن با روح سلب میکند و از اینروست که به آن خود کشی میگویند و وقتی قابلیت بدن برای ارتباط با روح از بین رفت اینجاست که فرشته مرگ به وظیفه خود عمل میکند و روح را تحویل میگیرد که در اصطلاح آنرا قبض روح میگویند.

با این توضیح روشن میشود که فرد خودکشی کننده، نقش کلیدی در مرگ خویش دارد و به همین میزان نیز مستحق عقوبت و عذاب الهی است.

http://www.askdin.com/thread36919.html

دیدگاه جدیدی بگذارید