آیا با پیشرفت فیزیک میتوان به متافیزیک رسید؟


پرسش: فیزیک نوین روز به روز در حال پیشرفت هست.و شامل نسبیت و کوانتوم میشود. آیا این پیشرفت سر انجام میتواند ما را به عوالم ماورای ماده برساند؟


برای پاسخ به این سوال لازم است به چند مسئله توجه کنیم.

نکته اول: فیزیک و متافیزیک دو ساحت متقابل از وجود است.
عالم فیزیکی، عالم اجسام دارای بعد و قابل اشاره حسی و دارای مکان و زمان است.
و
عالم متافیزیک عالم موجوداتی است که هیچ یک از خصوصیات بالا را ندارند.


نکته دوم. رابطه عالم ماده و متافیزیک
عالم ماوراء جائی در عرض عالم ماده نیست؛ یعنی اینچنین نیست که عالم ماوراء، در انتهای عالم ماده قرار داشته باشد که با گذر از سرعت نور بتوان به آن رسید. بلکه این عالم در باطن عالم ماده قرار دارد.
بنابراین مرز بین عالم ماده و ماوراء ماده به معنای مرز متداول نیست. شکستن این مرز و گذر از آن نیز با ابزار مادی امکان ندارد. چرا که اصلا چنین مرزی وجود ندارد. دو مرتبه وجودی است که یکی شدیدتر از دیگری است. بنابراین، عالم مجردات(تام و ناقص)، در جای مشخصی نیستند و مکان مشخصی ندارند بلکه اینها دو ساحت از سه ساحت موجود هستند و چون جایی ندارند، به صورت استعاری میگوییم در باطن عالم ماده. مشخص است که این باطن، درون و دل عالم ماده نیست چرا که این سخن نیز چیزی نیست جز مادی بودن عالم ماده.نکته سوم: ماده و انرژی، هر دو مادی هستند.
چرا که بر اساس قانون تبدیل ماده به انرژی و بالعکس، این دو به یکدیگر تبدیل میشوند و از نظر فلسفی، تبدیل نوعی حرکت است و در امور مادی راه دارد.

باتوجه به این سه نکته،
فیزیک اگر با امور فیزیکی و مادی سرو کار دارد و نتایج و دستاوردهایش فیزیکی و مادی است، به کمک آن نمیتوان به عالم ماوراء ماده رفت.
چرا که عالم ماوراء ماده، غیر مادی است و دستاوردهای و نتایج آن، اموری مادی و فیزیکی است.
بنابراین، چون ساحت فیزیک و متافیزیک کاملا متفاوت از یکدیگر است، نمیتوان با پیشرفت در فیزیک به متافیزیک دست یافت.

چنانکه حرکت با سرعت مافوق نور، راه رسیدن به عالم ماوراء ماده نیست بلکه حرکتی بسیار سریع در همین عالم مادی است.

موفق باشید.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=60049&p=976532&viewfull=1#post976532